جهت ورود به سامانه از کدملی بعنوان نام کاربری و شماره شناسنامه بعنوان رمز عبور استفاده شود
درضمن همکار محترم حتما پس از ورود به سامانه رمز عبور  خود را تغییر دهید 

نمایش همه آزمون‌ها
تعداد گروه‌ها: 42

بهینه شده در واحد نرم افزار اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات