اطلاعات هویتی (نفر اصلی و سرپرست)
این فرم ثبت نام عمومی بوده و مخصوص کارمندان شاغل دانشگاه نمی باشد و کارمندان شاغل دانشگاه از قبل اطلاعاتشان در سیستم موجود است و می توانند با استفاده از کد ملی خود وارد سامانه شده و افراد تحت تکفل را ثبت نمایند ***

بعد از ثبت اطلاعات چنانچه همه اطلاعات شما درست باشد با پیغام ثبت نام موفقیت آمیز مرحله اول مواجه می شوید و بایستی از سامانه خارج و مجددا وارد شوید و نام کاربری و کلمه عبور شما هر دو کد ملی می باشد ***

برای اطلاع رسانی بهتر حتما شماره موبایل خود را حتما وارد کنید***

برای ثبت اطلاعات افراد تحت تکفل خود و همچنین ویرایش و حذف آنها بعد از ثبت نام و تکمیل این فرم وارد سامانه شده و آنها را ثبت نمائید***

دقت فرمائید که شماره حساب و شماره شبا که وارد می کنید حتما بانک رفاه باشد بانک های دیگر قابل قبول نیست و مسئولیت آن متوجه خود شما خواهد بود***