سامانه صدور گواهی همایشات
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد    
//////////
لطفا برای چاپ گواهی از فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید