جناب آقای دکتر سید سعید مظلومی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت

پست الکترونیک: mazloomy[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:31492186(035)

رزومه