هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است. (امام خمینی (ره) )

 

مقدمه
با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنهاي (مدظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی، و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر، و پیرو مصوبه جلسه 274 مورخ 20/12/70شوراي عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بدنبال اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه 152 شوراي عالی مورخ 23/8/85 شوراي معین (براساس تفویض جلسه 592 مورخ 9/8/85 انقلاب فرهنگی) در مورد تأسیس و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاهها (به عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر)، این آیین نامه که متناسب با نیازهاي جدید جامعه شاهد و ایثارگر تدوین گردیده است، پس از تایید ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و همچنین ستاد برنامه ریزي امور فرهنگی فرزندان شاهد در جلسه مورخ 30/5/86 شوراي طرح و برنامه شاهد به تصویب نهائی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد.

اهداف

۱-ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران.

۲-ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستاي ارتقاي وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان.

۳-زمینه سازي براي مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصههاي علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان.

تعاریف:
تسهیلات این آیین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:

۱-فرزند (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز ۲۵٪ و بالاتر)

۲-جانباز 70 % به بالا

۳-همسر (شهید، جاوید الاثر، آزاده جانباز 50 % و بالاتر)

۴- جانبازان 25 % و بالاتر

۵-آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)

۶-جانباز با حداقل 15 % جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

۷-رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه

 

 

 

 

تركيب اعضاء ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در هر دانشگاه/دانشكده :

1.رئيس دانشگاه (رئيس ستاد)

2. معاون آموزشي

3. معاون دانشجويي

4. رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

5. مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر (دبير ستاد)

6. مدير كل امور آموزشي دانشگاه

7.معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

8. رئيس اداره آموزش/آموزش عالي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

9. يك نفر از اساتيد مشاور با معرفي دبير ستاد و حكم رئيس دانشگاه

10.دو نفر از نمايندگان دانشجويان شاهد و ايثارگر با معرفي دبير ستاد و حكم رئيس دانشگاه

 

شرح وظايف ستاد اموردانشجويان شاهد و ايثارگر در هر دانشگاه/دانشكده :

1.برنامه ريزي و زمينه سازي براي اجراي مصوبات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده از سوي شوراي طرح و برنامه شاهد،وزير محترم، ستاد مركزي و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع.

2. نظارت و ارزيابي وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر در پايان هر نيمسال و ارائه طرح و برنامه هاي مناسب براي رشد و تعالي و حل مشكلات ايشان.

3.طراحي و تدوين برنامه هاي مورد نياز براي تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر.

4. تنظيم و تدوين برنامه هاي موردنياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهيدان و ايثارگران

5.طراحي و تدوين برنامه هاي مناسب به منظور جلب مشاركت دانشجويان، اساتيد و نهادهاي ذيربط در فعاليت هاي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر

6.نظارت بر عملكرد مديريت امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه/دانشكده

7.تصويب برنامه و بودجه مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه/دانشكده

مدیر ستاد شاهد و ایثارگر

دکتر جواد وطنی ستوده

دکترای پزشکی عمومی

-دارای پایان نامه دکترا با عنوان بررسی علت مرگ ومیر بیماران کبدی بستری شده در بیمارستان شهید رهنمون بمدت یکسال

تلفن تماس مستقیم :

09133514934

                                                                                            

کارشناسان دفتر ستاد و شاهد :

خانم زارع٬ خانم حسینی پور٬ خانم یاقوتی٬ خانم نعیمی

تلفن تماس با دفتر ستاد:

۰۳۵-۳۶۲۸۵۴۰۴

لیست اسامی اساتید مشاور ستاد شاهد و ایثارگر به تفکیک دانشکده

دانشکده داروسازی

آقای دکتر وحیدی

آقای دکتر مرادی

آقای دکتر ندری

آقای دکتر رنجبر

دانشکده دندانپزشکی

آقای دکتر داوری

آقای دکتر طباطبایی

خانم دکتر کبریایی

آقای دکتر حائریان

آقای دکتر فلاح

دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر توانگر

خانم خوشبین

خانم مجاهد

خانم سلیمی

دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر صادقیان

آقای دکتر هادی

آقای دکتر حسینی

دانشکده بهداشت

آقای دکتر احرامپوش

آقای دکتر برخورداری

آقای دکتر قانعیان

دانشکده پردیس بین الملل

آقای دکتر جعفری

آقای دکتر نهنگی

آقای دکتر شیخها

دانشکده پرستاری میبد

آقای دکتر سبحانی

دانشکده پیراپزشکی ابرکوه

آقای دکتر شیخی

 

 

 

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  پیراپزشکی

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  پیراپزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده و استاد مشاور آقای دکتر حسینعلی صادقیان، اساتید محترم مشاور آقایان دکتر حسین هادی ، دکتر محمد حسینی ، دبیر محترم ستاد شاهد وایثارگر آقاي دكتر جواد وطني ،کارشناسان محترم ستاد خانمها زارع  ، یاقوتی و نعیمی مورخ 28/1/95 در محل دانشکده پیراپزشکی تشكيل شد.

 

جلسه کانون علمی وپژوهشی دانشجویان شاهد وایثارگر

جلسه کانون علمی وپژوهشی دانشجویان شاهد وایثارگر با  حضور ریاست محترم کانون جناب آقای دکتر محمدحسن لطفی،نماینده محترم پژوهشی دانشگاه وعضوکانون جناب آقای دکتر حسینعلی صادقیان ، استاد مشاور محترم دانشکده بهداشت و عضو کانون جناب آقای دکتر ابوالفضل برخورداری، استاد مشاور محترم دانشکده پیراپزشکی وعضوکانون جناب آقای دکتر حسین هادی،  استاد محترم مشاور دانشکده داروسازی و عضو کانون آقای دکتر وحیدی استاد محترم مشاور دانشکده پرستاری ومامائی و عضو کانون سرکار خانم  طاهره سلیمی،سر کار خانم دکتر رهائی استاد راهنمای طرح ، دبیر محترم ستاد شاهد وایثارگر و عضو کانون آقاي دكترجواد وطنی ستوده ،خانم بتول قانع عضو پژوهشی کانون و خانم اکرم شجاعی عضو علمی کانون وتعدای ازدانشجویان پژوهشگر شاهد وایثارگر مورخ 29/1/95 در محل سالن کنفرانس حوزه معاونت دانشجوئی تشکیل شد

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  داروسازی

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده داروسازی با حضور ریاست محترم دانشکده و استاد مشاور آقای دکتر مرادی، و رابط ستاد و مسول آموزش دانشکده آقای جمشیدی و دبیر محترم ستاد شاهد وایثارگر آقاي دكتر جواد وطني همچنین کارشناسان محترم ستاد خانمها زارع و یاقوتی مورخ 31/1/95 در محل دانشکده داروسازی تشكيل شد.

ملاقات با خانواده های دانشجویان شاهد و ایثارگر

این نشست صمیمانه در تاریخ 4/2/95 با حضور آقای دکتر جواد وطنی ستوده دبیر ستاد شاهد، کارشناسان ستاد خانمها زارع و نعیمی، رابط ستاد شاهد با دانشکده بین الملل خانم فلاح و همچنین اقای کل العماد از بنیاد شهید شهرستان در منزل دانشجوی نمونه ستاد در دانشکده بین الملل، آقای کاظم واعظ جهت تجلیل و قدردانی از زحمات خانواده گرامی ایشان برگزار گردید.

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  بین الملل

جلسه شوراي اساتيد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشكده بین الملل با حضور اساتید مشاور محترم آقای دکتر شیخها، آقای دکتر نهنگی، آقای دکتر جعفری، کارشناس محترم آموزشی خانم قوچانی ، رابط محترم ستاد با اساتید مشاور دانشکده بین الملل خانم فلاح مهرجردی، آقای دکتر وطنی ستوده مدیر ستاد شاهد و کارشناسان آموزشی ستاد خانمها زارع و نعیمی در محل پردیس بین الملل در تاریخ 6/2/95 برگزار گردید.

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  پزشکی بالینی

جلسه شوراي اساتيد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشكده پزشکی بالینی با حضور اساتید مشاور محترم خانم دکتر قانعی آقای دکتر نوری شادکام و آقای دکتر اسمعیلی، کارشناسان آموزشی خانمها نیکونژاد و دهقان، رابط ستاد با اساتید مشاور بخش بالینی آقای مقوم، آقای دکتر وطنی ستوده دبیر ستاد شاهد و کارشناسان آموزشی ستاد خانمها زارع و یاقوتی در محل ساختمان مرکزی معاونت در تاریخ 11/2/95 برگزار گردید.

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  پرستاری

جلسه شوراي اساتيد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشكده پرستاری با حضور کارشناسان  آموزش دانشکده خانمها خوشبین و مجاهد، دبیر محترم ستاد شاهد وایثارگر آقاي دكتر جواد وطني همچنین کارشناسان محترم ستاد خانمها زارع و یاقوتی مورخ 12/2/95 در محل دانشکده پرستاری تشكيل شد.

 

اردوی توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی بهمن ۹۴-پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جلسه توجیهی با حضور آقای دکتر شیخها ریاست پردیس بین الملل و استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر٬ حاج آقا زارع مسئول نهاد رهبری دانشگاه٬ حاج آقا قانع مشاور عالی و دستیار ارشد رییس دانشگاه٬ اقای دکتر اسماعیلی مدیر آموزش دانشگاه٬ آقای زارع مدیر دانشجویی-فرهنگی پردیس بین الملل٬ خانم سلیمی معاون دانشجویی-فرهنگی پردیس بین الملل٬ آقای دکتر وطنی ستوده مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، حاج آقا نقیبی ریاست بنیاد شهید شهرستان یزد٬ ‌آقای دکتر جعفری استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر ٬ ‌خانم قوچانی مسئول آموزش پردیس بین الملل و رابط آموزشی دانشجویان٬ ‌خانم فلاح مهرجردی رابط دانشجویان شاهد و ایثارگر٬ ‌خانم قانع بعنوان دانشجوی برتر شاهد و جمعی از دانشجویان جدیدالورود٬ در خصوص مسايل آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد.

آقای دکتر وطنی ستوده؛ مدیر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر پس از تسلیت و تکریم ایام سوگواری بانوی بزرگوار اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) و خوشامد گویی به مسئولین٬ اساتید و دانشجویان هدف از برگزاری مراسم را آشنایی دانشجویان با اساتید مشاور و رابطین٬ نحوه ارتباط دانشجویان با مسئولین و نحوه کار با سیستم سما عنوان نمود. و سپس مسول نهاد رهبری دانشگاه، ریاست دانشگاه پردیس بین الملل، مسول بنیاد شهید شهرستان و اساتید مشاور در خصوص مسائل آموزشی٬ فرهنگی٬ پژوهشی دانشجویان فرمایشاتشان را اظهار نمودند.در ادامه کارگاهی با دستور کار تحلیل و بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات و تبادل نظر و پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی دانشجویان، برگزار گردید.  و دانشجویان به جزئیات امور آموزشی پژوهشی و پاسخگویی به سوالاتشان پرداختند

 

راه اندازي پورتال جامع اطلاعات آمار دانشجویان شاهد ایثارگر در 4 دانشگاه منتخب

 

جلسه­ سامانه جامع(پورتال) اطلاعات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در تاریخ 20/8/94 با حضور دبیران، کارشناسان ستادهای شاهد و ایثارگر و مسئولین سیستم نرم افزاری سما دانشگاههای علوم پزشکی منتخب (شهید بهشتی، اصفهان، یزد و همدان) و همچنین اعضای کمیته فنی سامانه برگزار گردید.

نظر به اينكه برنامه سامانه جامع اطلاعات آماري دانشجويان شاهد و ايثارگر در دستور كار اداره كل بوده لذا 4 دانشگاه فوق الذكر از ابتداي سال جاري با همكاري مسئولين سيستم سما سامانه در اين خصوص ارتباط تنگاتنگي در راستاي راه اندازي سيستم پورتال جامع را انجام داده اند.

در جلسه مورخ 20/8/94 موارد پاياني راه اندازي سيستم پورتال توسط مسئولين سیستم سما سامانه با استفاده از تحت وب به صورت آنلاین نحوه گزارش­گیری آمار و اطلاعات و فعالیت­های وارد شده توسط ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، همدان، یزد و اصفهان (دانشگاهها پایلوت) مورد بررسی قرار گرفت و به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ ارائه گردید.

در پایان یادآوری می­گردد پس از هفت ماه تلاش، پورتال جامع اطلاعات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی منتخب آماده بهره­برداری گردید.

 

برگزاری کارگاه آموزشی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مشهد مقدس  در دی ماه ۹۴

کارگاه آموزشی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ علوم پزشکی یزد از تاریخ ۹/۱۰/۹۴ لغایت ۱۰/۱۰/۹۴ به مدت دو روز با حضور ۲۲ نفر از اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، آقای دکتر رحیمی مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، آقای قانع مشاور عالی رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد و آقای دکتر نوری شادکام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.

در مراسم افتتاحیه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد یکی از اهداف و اولویت های دانشگاه علوم پزشکی یزد را پیگیری و اجرای بهینه طرح استاد مشاور جهت برنامه­ریزی و ارائه خدمات مناسب­تر به دانشجویان شاهد و ایثارگر عنوان نمود.

سپس مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمن اشاره به نقش و جایگاه استاد مشاور در دانشگاه تاکید نمودند که اساتید مشاور در برنامه­های خود امور مربوط به دانشجویان برتر علمی- پژوهشی را بصورت خاص در نظر بگیرند.

در ادامه دو کارگاه یکی با دستور کار، تحلیل و بررسی و نحوه اجرای آیین­نامه تسهیلات آموزشی، و دیگری شناسایی زمینه­های آسیب پذیری دانشجویان شاهد و ایثارگر و پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی ایشان، برگزار گردید.

جلسه شورای مرکزی با ستاد شاهد و ایثار گر:

آبان ماه ۹۴

جلسه شورای مرکزی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه٬ اقای دکتر محمد رضا میرجلیلی٬‌مشاور عالی محترم ریاست دانشگاه٬ اقای حاج محمدرضا قانع٬ ریاست محترم دانشگاه بین الملل آقای دکتر محمدحسن شیخها٬ مدیر محترم آموزشی دانشگاه آقای دکتر منصور اسمعیلی٬ معاون محترم مدیر آموزشی دانشگاه آقای محمدرضا حیدری٬ مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد٬ آقای احمد ابراهیمی٬ مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان یزد٬ اقای احمد نقیبی٬‌معاون محترم فرهنگی بنیاد شهید٬ جناب اقای محمدحسن فاضلی٬ کارشناسان محترم آموزشی بنیاد شهید٬ آقایان: سید علی کل العماد٬ سید محمدرضا صدرالساداتی٬ مدیر محترم ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آقای دکتر جواد وطنی ستوده و کارشناسان ستاد شاهد و ایثار گر دانشگاه خانمها زارع و یاقوتی٬‌روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ در سالن کنفرانس اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد برگزار شد.

مباحث این نشست حول محور آموزشی٬ فرهنگی٬ رفاهی و مالی دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بوده و پیشنهاداتی جهت ارتقا سطح علمی- آموزشی دانشجویان مثل برگزاری کلاسهای زبان و پیشبرد آنها بسمت فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی بیشتر مطرح شد.

 

جلسه کانون علمی پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر-سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی

جلسه علمی پژوهشی با حضور آقای دکتر لطفی؛ریاست محترم کانون علمی پژوهشی٬ آقای دکتر برخورداری٬ آقای دکتر وحیدی و آقای دکتر هادی؛ اعضای محترم کانون علمی پژوهشی٬ آقای دکتر صادقیان؛ نماینده محترم شورای پژوهشی دانشگاه و آقای دکتر وطنی ستوده؛ مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در خصوص طرح پژوهشی با عنوان « سلامت معنوی و ارتباط آن با رفتار مذهبی در سالمندان شهرستان یزد در سال ۹۴ » در سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

 

جلسه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر  دانشکده پیراپزشکی شهرستان ابرکوه

جلسه آموزشی دانشکده پیراپزشکی شهرستان ابرکوه با حضور آقای دکتر شیخی؛ ریاست دانشکده پیراپزشکی ابرکوه٬ آقای دکتر وطنی ستوده مدیر ستاد دانجشویان شاهد و ایثارگر٬ خانم عزیزی؛ رابط آموزشی-دانشجویی دانشکده پیراپزشکی ابرکوه با ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر و آقای ابوالحسنی؛ کارشناس آموزشی دانشکده برگزار گردید.این جلسه در خصوص وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر بوده و در هر ترم دوبار برگزار میگردد.

جلسه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر  دانشکده پردیس بین الملل

این جلسات که در ابتدای هر ترم و نیز قبل از شروع امتحانات داشنجویان  برگزار میگردد با حضور حاج آقا زارع مسئول نهاد رهبری دانشگاه٬ آقای رضائی. آقای دکتر شیخها ریاست دانشکده پردیس بین الملل آقای دکتر جواد وطنی ستوده مدیر ستاد شاهد و ایثارگر٬ و خانمها قوچانی و فلاح و آقای دکتر جعفری در خصوص مسائل آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پردیس بین الملل برگزار گردید.

جلسه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر  دانشکده داروسازی

جلسه آموزشی داشنجویان شاهد و ایثار گر داشنکده داروسازی با حضور مدیر محترم ستاد آقای دکتر وطنی ستوده٬ آقای دکتر مرادی ریاست محترم دانشکده٬ آقای دکتر ندری؛ معاون محترم آموزشی دانشکده  آقای دکتر رنجبر و آقای دکتر حیدری اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشکده داروسازی و خانم زارع؛ کارشناس محترم آموزش دانشجویان شاهد و ایثارگر در محل دانشکده داروسازی در خصوص وضعیت آموزشی دانشجویان که در هر ترم دوبار برگزار میگردد٬ تشکیل شد.