به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در اولین جشنواره استانی بهداشت محیط می رساند که مهلت ارسال مقاله و آثار تا 22 شهریور تمدید گردید. این تاریخ قابل تمدید مجدد نمی باشد.