به وب سایت دانشکده مجازی خوش آمدید

به زودی رشته آموزش پزشکی مجازی در دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی یزد تاسیس خواهد شد
به زودی شاهد استقرار دانشگاه علوم پزشکی مجازی خواهیم بود

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در 4 فاز راه اندازی شد. که تا الان قریب به دوفاز آن انجام شده است و تلاش ها همچنان برای راه اندازی به ظور کامل ادامه دارد

کلیه اخبار سایت...

  •  

    در حال حاضر 25% از دروس حضوری که قابلیت ارائه شدن به صورت مجازی را دارند در دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی یزد در حال برگزاری می باشد.استقبال اساتید از این شیوه تدریس درخور توجه بوده است.موفقیت در آغاز راه این پروژه عامل انگیزشی برای تداوم این فرآیند است

  •  

    کمیته مجازی سازی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی یزد متشکل از اعضای منتخب مجرب تشکیل شد. جلسات آن به صورت مدون هرماهه در حال برگزاری می باشد. در این جلسات تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های لازم با نظر متخصصان صورت می پذیرد و تمامی مصوبات اجرا می گردد.

  • دکتر باقر لاریجانی با ابراز امیدواری نسبت به این که فعالیت این دانشگاه به صورت مرکزی مورد حمایت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: دراین زمینه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برنامه ای را مدنظر دارد که آن را با کمک وزارت بهداشت به صورت کشوری اجرایی میکند و به صورت مجازی در اختیار همه دانشگاه ها قرار می دهد