نام و نام خانوادگی: ربابه معتقدی

 

رشته تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

 

سمت: کارشناس دانشکده مجازی

 

ایمیل شخصی: y.motaghedi71[at]gmail.com

 

 

نام و نام خانوادگی: زهره محسنی

 

رشته تحصیلی: کارشناسی بهداشت حرفه ای

 

سمت: کارشناس دانشکده مجازی

 

ایمیل شخصی:z.mohseni.1372[at] gmail.com

 

 

 

شرح وظایف کارشناسان:

 

- به روز رسانی و پشتیبانی صفحه وب سایت دانشکده مجازی در سایت دانشگاه

- تکثیر و هماهنگی جهت توزیع سی دی های آموزش مجازی

- هماهنگی جهت ارزشیابی از برنامه های حضوری

- پیگیری مکاتبات آموزش مجازی

- هماهنگی در انجام نیازسنجی از برنامه های حضوری

- پاسخگویی به سوالات مشمولین در خصوص برنامه ها مجازی و حضوری