آغاز سال تحصیلی و شروع دلنشین درس و دانشگاه را به جامعه دانشگاهی و دانشجویان عزیز به ویژه دانشجویان جدیدالورود ، صمیمانه تبریک گفته و برای همگان از درگاه خداوند متعال ، دستیابی به مدارج عالی علمی ، توأم با موفقیت ، بهروزی و سعادت را خواهانیم.

تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی