قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته 

بهداشت محیط ترم 7 و دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ترم 3

 

در رابطه با درس پروژه؛ کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی در تاریخ 15 مهرماه ساعت 8 در کلاس 111 برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی است و درصورت غیبت 3 نمره از درس پروژه کسر خواهد گردید.