راهنمای مراجعین

رزرو نوبت

برنامه هفتگی کلینیک

بیمارستان شهید صدوقی

روابط عمومی

خود مراقبتی و آموزش سلامت

برگزیده اخبار کلینیک بقائی پور

در این بخش ما تلاش می نماییم که خبرهای متنوع معاونت را با دقت و به سرعت در اختیار شما قرار دهیم. اطلاعات این بخش شامل اخبار جلسات ، افتتاحیه امکانات بهدشتی و درمانی در سطح استان ، همایشهای کشوری و استانی ، بسته های خبری مطابق با تقویم بهداشتی کشوری و جهانی و در نهایت ارائه آمار و اطلاعات متنوع و شاخصهای استانی مربوطه. البته ما بر آنیم با اطلاع رسانی صحیح گامی هر چند کوچک در جهت ارتقاء سلامت جامعه برداریم. اینک بهترین اخبار در حوزه بهداشت و درمان...

کلیه اخبار سایت...