این رشته در تاریخ 1392/05/10 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی رسید و دانشکده بهداشت یزد این افتخار را دارد که به عنوان اولین دانشکده در سطح کشور در نیمسال اول سال تحصیلی 95 94 در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

رشته مدیریت پسماند یکی از شاخه‌های بهداشت محیط است که دانش آموختگان آن قادر خواهند بود، با شناسایی و مدیریت پسماندهای عادی و خطرناک ناشی از فعالیت‌های شهری و روستایی، صنعتی، کشاورزی، بهداشتی و درمانی نسبت به حفظ و ارتقای سلامت انسان و محیط زیست او اقدام نمایند

 

شرایط و نحوه پذیرش در دوره
1- قبولی در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و شرایط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- دارندگان مدرک کارشناسی در رشته‌های
-
مهندسی بهداشت محیط
-
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)
-
مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها(
-
مهندسی شیمی (کلیه گرایشها(

 

مواد امتحانی و ضرایب آن:
ماده امتحانی ضریب
کلیات بهداشت محیط شامل بهداشت مواد غذائی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، بهداشت پرتوها 2
مبانی مدیریت و مدیریت مواد زائد شهری، خطرناک، بهداشتی و درمانی و هسته‌ای 3
آلودگی هوا 1
تصفیه آب و فاضلاب 2
زبان انگلیسی عمومی2

 

 

وظایف حرفه‌ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش:
- محاسبه تولید سرانه پسماند در یک منطقه
- طراحی سیستم جمع‌آوری، نگهداری موقت و دفع بهداشتی پسماندهای عادی و خطرناک
- مکان‌یابی برای دفع بهداشتی پسماندهای عادی و خطرناک
- طراحی محل دفن پسماند و مدیریت اجرای آن
- نمونه‌برداری از پسماند
- تعیین نوع و ترکیب پسماند
- انجام آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی بر روی پسماند، کمپوست و لجن
- بی‌خطرسازی و سمیت‌زدایی پسماند
- طراحی و بهره برداری تولید انرژی از پسماند
- مشارکت در تولید گاز از پسماند
- طراحی و بهره‌برداری از سیستم‌های زباله‌سوز
- طراحی سیستم‌های جمع‌آوری، تصفیه و رفع شیرابه

 

آزمایشگاه پسماند

مسئول آزمایشگاه: دکتر علی اصغر ابراهیمی

کارشناس آزمایشگاه: فرشته مولوی

لیست تجهیزات آزمایشگاه پسماند

ردیف

نام دستگاه

1

اسپکتروفتومتر  DR 6000

2

مولتی پارامتر پیشرفته آزمایشگاهی

3

سیستم هاضم کجلدال

4

دستگاه سانتریفیوژ

5

دستگاه خردکن زباله

6

شيکر الک

7

آون

8

کوره الکتريکی

9

pH متر

10

ترازوی 0001/0 گرم

11

ترازوی 50 کیلوگرم

12

EC  متر

13

انواع الک

14

هیتر مگنتدار