سایت بازیافت داخل کشور

 

عنوان

آدرس سایت

سایت بازیافت مشهد

http://www.roomm.com/default.asp

سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان

http://www.imro-ir.org/main/

سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز

http://bazyaft.shirazcity.org/

شرکت بازیافت و تولید کود آلی کرمانشاه

http://www.rck.co.ir/

سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری رشت

http://www.rasht-bazyaft.ir/index.php

سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری زاهدان

http://www.zahedancity.ir/main.asp?id=203

پایگاه اطلاع رسانی بازیافت

http://recyclenet.blogfa.com/

اتحادیه صنایع بازیافت ایران

http://www.airi.ir

 

سایت بازیافت خارج کشور

 

عنوان

آدرس سایت

مقالات در مورد بازيافت

http://www.environmental-expert.com/waste.htm

تکنولوژی محیط زیست

www.eco-web.com

تکنولوژی کمپوست

http://www.oldgrowth.org/compost

دیکشنری بازیافت

http://grn.com/library/gloss.htm

آژانس حفاظت از محیط زیست

http://www.epa.gov/

راههای کاهش زباله در مدرسه، خانه و...

http://www.wastewatch.org.uk/Education-and-Training/Introduction

شهر بازیافت، آموزش بازیافت برای کودکان

http://www.epa.gov/recyclecity/

آموزش راههای کاهش، استفاده مجدد و بازیافت

http://www.world.org/weo/recycle

 

 

 

سایت های دسترسی به مقالات

Science Direct

Pub Med

Google Scholar

Springer

Iran Medex

Medlab

Magiran

SID

scopus

 

 

آدرس موتور

نام موتور جستجو

تعداد

www.google.com

Google

1

www.yahoo.com

Yahoo

2

www.bing.com

Bing

3