-         از تاریخ 7 آذرماه الی 10 آذر ماه کارآموزی در آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1394/08/30

8:15

آموزشگاه اصناف

1

1394/09/01

8:15

آموزشگاه اصناف

2

1394/09/02

8:15

کارخانه کمپوست و محل دفن بهداشتی

3

1394/09/03

---

انجام پروژه

4

1394/09/04

8:15

 

کشتارگاه مرغ شاهد

5

 

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1394/08/23

8:15

تصفیه خانه فاضلاب

1

1394/08/24

8:15

 آزمایشگاه پسماند

2

1394/08/25

---

انجام پروژه

3

1394/08/26

8:15 

کارخانجات مواد غذایی

4

1394/08/27

8:15

 

کارخانه کاشی پردیس

5

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1394/08/16

8:00

 

آزمایشگاه مواد غذایی

 

1

1394/08/17

1394/08/18

8:00

استخر شنا

2

1394/08/19

8:00 

بیمارستان شهید صدوقی

3

1394/08/20

8:00

 

بیمارستان شهید صدوقی

4

 

"تذکر: همراه داشتن روپوش در آزمایشگاه الزامی می باشد"

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1394/08/09

8:15

 

مرکز بهداشت شهرستان

 

1

1394/08/10

1394/08/11

8:15

 

مرکز بهداشت استان

2

1394/08/12

1394/08/13

8:30

 

آموزشگاه اصناف

3

-         از تاریخ 25 مهرماه الی 4 آبان ماه کارآموزی در آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب

-         از تاریخ 11 الی 23 مهرماه کارآموزی در مراکز بهداشتی و درمانی