فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگي : راضیه زارع ده آبادی

سمت : کارشناس فن آوری اطلاعات

 

وظایف عمومی

1 - تهيه و به روز نگاه داشتن ،شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات شبكه و شناسنامه نرم افزارهاي موجود ،به منظور ساماندهي اطلاعات تجهيزات موجوددر واحدها

2 - ارسال گزارش فعاليت هاي انجام شده ( سخت افزار ،نرم افزار ،شبكه )در قالب فرم هاي تدوين شده و دستورالعمل هاي مديريت بصورت فصلی
(
حداكثر تا 20 روز اول فصل بعد ) و سالانه ( تا پايان فروردين ماه سال جديد ) به مسئول مربوطه

3 - انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف مجازدر بخشنامه هاي ارسال شده

4 - حضور مستمر در جلسات هماهنگي و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مديريت

5 - اعلام نيازهاي آموزشي به مديريت و ارتقا سطح علمي و عملي با گرفتن آموزشهاي لازم و...

6 - بازديد از سايتهاي خبريICTجهت به روز نگهداشتن اطلاعات فني و اطلاعات از تكنولوژيهاي جديد جهاني

 

سخت افزار

نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي:

1- دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي

2- بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز

3-تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات دانشگاه

4- تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات و بررسي قيمت و اعلام نظر احتمالي در زمينه قيمت ها ( تاييد قيمت بر عهده كارپرداز مي باشد )

كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده ،به صورت زير:

1-بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده وفاكتور تاييد شده

فرآيند تعميرات:

1- نصب سيستم عامل ها ونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و... بر روي رايانه هاي موجود در واحدها

2- تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزشهاي داده شده

3- نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات

تبصره - نظارت بر فعاليت شركت هاي پيمانكار طرف قرارداد از طريق چك ليست هاي نظارتي

 

شبکه

1 - نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم ازActiveوPassiveبر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات

2 - تهيه مستندات جامع شبكه بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

3 - آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزاتActive

4 - آگاهي كامل از نحوه ارتباط مركز تا ساختمان مركزي و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت

5 - آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي

6 - حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود

7 - مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير ، تحولو نيازها

8 - عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌ا ي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه(IPوكارت شبكه و... )

9 - آشنايي با سيستم عامل لينوكس و مفاهيم اوليه شبكهNetwork +در حد آموزش هاي داده شده ( اختصاصي كارشناسان )

10 - مطلع بودن از انجام هرگونه عمليات عمراني و تلاش جهت حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه

نرم افزار

1 - پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم

2 - مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانيزه كردن فرايند ها

3 - هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها

4 - همكاري در تهيهRFP(تهيه ، تنظيم و مستند سازي نيازمند هاانتظارات واحد ازنرم افزار مورد تقاضا)

5 - آشنايي فني با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه( مانند حضور وغياب و دستگاه تايمكس ... ) در حد آموزش هاي داده شده

6 - آگاهي از كليات(حيطه و نوع فعاليت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پيگيري مناسب تر مسائل مربوطه

7 - نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان (Backup data)از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها

8 - تاييد اتمام كار پروژه ها و يا فاكتور هاي نرم افزاري

9 - مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري

وب سایت

1 - بررسي وب سايت هاي واحدهاي مختلف واعلام نظرات به مديريت فناوري اطلاعات جهت بهتر شدن كيفيت تمامي وب سايت هاي زير مجموعه

2 - آشنايي با استاندارد هاي تهيه وب سايت ( از طريق بازديد از سايتهاي متفاوت )

3- به روز نگه داشتن مطالب وب سايت( اخبار و اطلاعيه و ... )

4 - نظارت كارشناسITبرروي كار رابط وب سايت ( در صورت متفاوت بودن رابطان )

اتوماسیون اداری

1 - آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري در حد آموزش هاي داده شده

2 - آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال به كاربران شاغل در آن واحد در حد آموزش هاي داده شده

3 - اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتوماسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....) در آن مركز

اینترنت

1- آشنايي بانحوه ساختنVPNوDial-upو استفاده از امكانات اينترنتFTP,FTP2،حجمdownLoadو نرم افزارهاي جانبي

2 - شناساييerrorهاي سيستم جهت اتصال به اينترنت

3 - راهنمايي كاربرانواحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتاييد نياز فرم
درخواست ويا شخصي و يا اشتراك خطوطADSL

4 - شناخت وآشنايي با ميزان پهناي باند در دانشگاه و ارائه مشكلات اين حوزه به كاربران واحد خود

 

مخابرات

ماده1 - آشنايي با نرم افزار مركز تلفن و نحوه ارتباط سيستم رايانه با مركز تلفن( مراكز تلفن داراي رايانه )

ماده 2 -تهية نرم افزار مركز تلفن بصورتBackup (از طريق مخابرات دانشگاه ) جهت استفاده در مواقع ضروري (مراكز تلفن داراي رايانه )

ماده 3 - تهيه كيس رزرو براي مركز تلفن و جايگزيني در مواقع ضروري (مراكز تلفن داراي رايانه )

ماده 4 -آشنايي با عملكرد كليد هاي كنسول مركز تلفن ( مراكز فاقد رايانه )

ماده 5 - آموزش دستگاه مبدلIP(Voip) جهت آشنايي با قابليتهاي دستگاه و تسلط كافي بر نحوة عملكرد صحيح دستگاه و عيب يابي آن

ماده 6 - نظارت روزانه بر عملكرد صحيح دستگاهVoipو رفع عيوب احتمالي

ماده 7 - نظارت بر صحت عملكردupsو باطريهاي مركز تلفن