بهداشت خانواده و مامایی

نام و نام خانوادگي :افسانه ياسايي

سمت :كارشناس مسئول بهداشت و تنظيم خانواده

تلفن تماس :32333007داخلي 246

 

 نام و نام خانوادگي : مهناز مير جليلي

سمت : كارشناس پرستاري و مامايي

تلفن تماس 32333007داخلي 246

 

نام و نام خانوادگی :سودابه رشیدی

سمت :کارشناس بهداشت خانواده

تلفن : 32337700

 

1- تنظیم برنامه عملیاتی وتعیین اهداف اجرایی جهت اجرای برنامه های کاری در طول سال در مورد هر یک از گروههای تحت پوشش در كلينيك هاي بهداشت خانواده مي باشد شامل:
مشاوره قبل از ازدواج
مشاوره و ارائه خدمات تنظيم خانواده
مراقبت هاي پيش از بارداري بارداري و پس از زايمان
مراقبت كودكان تحت عنوان كودك سالم و مانا (مراقبت هاي ادغام يافته كودك بيمار)
اجراي برنامه سالمندان
2- تنظیم جدول زمانبندی گانت و ارسال وهماهنگی با واحدهای میانی و محیطی به منظور اجرای هماهنگ وبه موقع خدمات

3- کنترل ،اصلاح وجمعبندی آمارهای مربوط به واحد

4- تجزیه و تحلیل اطللاعات و آمار وبکارگیری در برنامه ریزیها

5- کنترل و نظارت ، پایش و ارزشیابی از خدمات مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

6- مقایسه نتایج پایش وارزشیابی با اهداف واستانداردهای کشوری

7- برنامه ریزی جهت رفع مشکلات احتمالی وارتقای ارائه خدمات

 
الف) برنامه مادران :
 
تحت پوشش قرار دادن کلیه مادرانی که قصد باردار شدن دارند به منظور ارائه خدمات قبل از بارداری شامل مصاحبه و تشکیل پرونده ، معاینات بالینی ، آزمایشات ، آموزش و مشاوره ، مکملهای دارویی ، ایمن سازی ( آموزشها شامل بهداشت فردی وروان ، بهداشت جنسی ، بهداشت دهان ودندان ، تغذیه و مکملهای دارویی ، عدم مصرف مواد مخدر ، زمان قطع روش پیشگیری از بارداری و زمان مناسب باردار شدن )انجام مراقبتهای حین بارداری و پس از زایمان طبق برنامه های کشوری ، شامل مصاحبه و تشکیل پرونده ، معاینه بالینی توسط پزشک  ، در خواست آزمایشات مورد نیاز و بررسی آن ، آموزش و مشاوره ، مکملهای دارویی ، ایمن سازیارائه آموزشهای لازم از جمله بهداشت فردی وروان ، بهداشت جنسی ، بهداشت دهان و دندان ، تغذیه دوران بارداری ، عدم مصرف دخانیات ، علائم خطر مادر و نوزاد ، شکایتهای شایع ، فواید زایمان طبیعی و ایمن ، شیر دهی ، مراقبت از نوزاد به کلیه مادران باردار نظارت برکمیت و کیفیت مراقبتها و ارائه خدمات و مقایسه با برنامه های استاندارد کشوری وبرنامه ریزی جهت رفع مشکلات مشاهده شده 
 
ب ) برنامه زنان :
 
مشاوره قبل از ازدواج جهت زوجین در شرف ازدواج مشاوره زوجین جوان و زنان در زمینه تنظیم خانواده و ارائه خدمات مربوطه همراه با مراقبتهای روتین ولازم  برآورد نیاز و در خواست وسایل پیشگیری از بارداری  تجهیز کلیه واحدها به انواع روشهای موجود جهت امکان دسترسی آسان و سریع مردمتجهیز اتاقهای آی یودی گذاری ، انجام پاپ اسمیر، معاینات زنانگی و معاینه پستان به کلیه زنان متقاضی اطللاع رسانی و فعالیتهای آموزشی خاص در هفته جهانی جمعیت .
 

ج ) برنامه کودکان :
تحت پوشش داشتن کلیه کودکان زیر هشت سال اجرای برنامه کودک سالم شامل مراقبت نوزادان و کودکان اعم از ارزیابی و طبقه بندی کودک از نظر  وضعیت عمومی ، زردی ، وضعیت پایش رشد و تکامل ، وضعیت تغذیه ، وضعیت دهان و دندان ، وضعیت بینایی ، وضعیت تکامل ، واکسیناسیون ، وضعیت مکمل های دارویی  ، وضعیت آزمایش ، مشاوره با مادر در مورد روابط متقابل کودک کمتر از دو سال و والدین  ، مشاوره با مادر در مورد پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان زیر یک سال ، مشاوره با مادر در مورد پیشگیری از حوادث از یک سالگی تا شش سالگی اجرای برنامه مانا (مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ) شامل ارزیابی و طبقه بندی  کودک از نظر نشانه های خطر ، کنترل کودک از نظر کم وزنی ، کنترل وضعیت واکسیناسیون و مصرف مکملهای دارویی ، ارزیابی سایر مشکلات ، تشخیص و درمان کودک بیمار ، در صورت نیاز ارجاع و پیگیری کودک ، مشاوره با مادر در مورد غذا و نحوه تغذیه و تعیین زمان مراجعه بعدی انجام مشاوره شیر دهی ، تشکیل کمیسیون تشخیص نیاز شیر مصنوعی در هر دوشنبه در مرکز دو شهری  پایش و ارزش یابی برنامه های مانا ، و کودک سالم و نظارت بر نحوه ارائه خدمات ، و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات در سطوح میانی و محیطی . برگزاری کمیته فصلی سلامت مادران و کاهش مرگ ومیر نوزادان  و کمیته کاهش مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه  پایش بیمارستان دوستدار کودک . پیش بینی نیاز و در خواست مکملهای دارویی جهت تامین نیاز کلیه مراکز و خانه های بهداشتپیش بینی نیاز و درخواست شیر مصنوعی جهت توزیع در واحد های روستایی نظارت بر مکمل یاری کودکان در کلیه واحدها و محاسبه شاخصهای مربوطه


د) سالمندان :
تحت پوشش قرار دادن  افراد 60 ساله و بالاتر و انجام معاینات مختلف و ارجاع به سطوح بالاتر در صورت نياز و ارائه آموزشهای مورد نیاز به این گروه ارائه آموزشها با بکارگیری از کتاب های شیوه زندگی سالم در سالمندی به افراد در دسترس این گروه با همکاری واحد مبارزه با بیماریها 


تشكيل كميته ها و اجراي طرح هاي مختلف در راستاي خدمات فوق