مبارزه با بیماریها

نام و نام خانوادگي : محمدرضا جانب اللهی

سمت : كارشناس مسئول مبارزه با بيماريها

تلفن تماس  :32337550 و 32333012داخلي 

 

نام و نام خانوادگي :سید روح الله موسوی

سمت : كارشناس مبارزه با بيماريهای واگیر

تلفن تماس :32333012 داخلي 

 

1- بررسی وضعیت سلامت مادران باردار از لحاظ بیماریهای قابل انتقال به جنین از جمله تالاسمی ، هپاتیت B ، HIV و ....
2- 
واکسیناسیون بدو تولد نوزادان
3- 
انجام نمونه گیری هیپوتیروئید و PKU از تمام نوزادان متولد شده
4- 
همکاری در انجام واکسیناسیون روتین اطفال و واکسیناسیون همگانی
5- 
انجام مراقبت دانش آموزان در مدارس
6- 
اجرای برنامه های آموزشی با موضوعات مختلف بهداشتی در مدارس
7- 
انجام واکسیناسیون توأم و هپاتیت B برای دانش آموزان گروه هدف
8- 
انجام واکسیناسیون مننژیت مشمولین نظام وظیفه
9- 
برگزاری کلاس های آموزش مشاوره پیش از ازدواج برای داوطلبین ازدواج
10- 
صدور گواهی ازدواج برای زوجین
11- 
پیگیری وضعیت زوجین ناقل تالاسمی با هدف پیشگیری از بروز موارد جدید بتاتالاسمی ماژور  
12- 
بیماریابی بیماریهای واگیر از طریق نمونه گیری (آنفلوآنزا – سل – مالاریا و ....)
13- 
درمان بیماران مسلول شناسایی شده بر اساس طرح DOTS
14- 
بررسی موارد طغیان های بیماریهای منتقله از آب و غذا و ارسال نتایج آن به مرکز مدیریت بیماریها
15- 
شناسایی بیماران مبتلا به هپاتیت B ، و تشکیل پرونده مراقبت برای آنها و واکسیناسیون اطرافیان بیماران
16- 
تشکیل پرونده مراقبت برای بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون شناسایی شده و مراقبت ماهیانه آنها
17- 
اجرای برنامه های بیماریابی و آموزشی به پناهندگان افغانی مستقر در اردوگاه اتباع
18- 
انجام بیماریابی در مراکز خصوصی از جمله مطب ها در قالب تیم نظارت بر درمان
19- 
ارائه خدمات درمان پیشگیری از هاری با فعال کردن اتاق هاری در بیمارستان
20- 
اجرای برنامه های آموزش گروهی برای گروههای هدف
21- 
اجرای برنامه آموزش چهره به چهره برای بیماران تحت مراقبت
22- 
اجرای طرح ادغام یافته مراقبت سالمندان در مراکز
23- 
اجرای طرح غربالگری دیابت و فشارخون برای افراد بالای 30 سال
24- 
اجرای طرح غربالگری زنان حامله با همکاری واحد بهداشت خانواده
25- 
ثبت کل حوادث عمدی و غیرعمدی در نرم افزار ثبت سوانح
26- 
ثبت کل موارد نمونه گیری هیپوتیروئید در نرم افزار مربوطه
27- 
برگزاری کارگاههای آموزشی برای گروههای مختلف هدف
28- 
شرکت در کارگاههای آموزشی استانی و کشوری
29- 
همکاری با نهادها ، NGO ها و ارگانهای مختلف از جمله بهزیستی ، آموزش و پرورش ، کمیته امداد ، جهاد کشاورزی ، سپاه پاسداران ، پادگان و ... در امر آموزش
30- 
پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه با توجه به اولویت آنها
31- 
دریافت برنامه های عملیاتی تأئید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه
32- 
پیش بینی و تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه
33- 
دریافت آمار فعالیت های انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم گزارش نهایی و ارائه به مرکز استان
34- 
ثبت اطلاعات و آمار بیماریهای مراقبت شده و عوارض واکسیناسیون در پورت مرکز مدیریت بیماریها
35- 
ثبت موارد مرگ و میر و علل و عوامل منجر به فوت در نرم افزار مربوطه
36- 
ثبت و جمع بندی عوامل منجر به فوت در حوادث غیر عمدی
37- 
تعیین نقاط حادثه خیز بر اساس اطلاعات مندرج در گواهی فوت ناشی از حوادث و همچنین نظرات کارشناسی و تلاش در جهت رفع عوامل حادثه ساز با همکاری نیروی انتظامی ، شهرداری و سایر ادارات مرتبط در قالب کمیته جامعه ایمن 


طرح ها و برنامه های در دست اجرای واحد :
1- 
غربالگری و بیماریابی افراد بالای 30 سال در مناطق شهری و روستایی
2- 
اجرای برنامه غربالگری و بیماریابی زنان باردار شهری و روستایی
3- 
اجرای برنامه غربالگری و بیماریابی هیپوتیروئید و pku برای تمام نوزادان متولد شده
4- 
راه اندازی کلینیک رفتاری با هدف ارائه خدمات بهداشتی به بیماران رفتاری شهرستان
5- 
فعال کردن واحد دیابت بیمارستان با هدف ارائه خدمات تخصصی به بیماران دیابتی ارجاعی از مراکز بهداشتی و درمانی
6- 
اجرای برنامه کاهش حوادث در قالب کمیته جامعه ایمن با همکاری تمام نهادها ، ادارات و ارگانهای مرتبط