مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان میبد

پایگاه مرکزی میبد (پایگاه 1 شهری):

این پایگاه در مجاورت درمانگاه شماره یک شهری واقع در خیابان امام شهرستان قرار دارد.این پایگاه در سال 1377 شمسی راه اندازی شده و ماموریتهای حوزه مرکز و ضلع جنوبی و شرقی شهرستان را به عنوان پایگاه شماره 1 شهری و کد دوم شهرستان به نحو مناسب پوشش میدهد.کلیه امور اداری و مرکز اپراتور و دیسپچ شهرستان در این مرکز قرار دارد.تلفنهای تماس:32333111-115 دو خط

پایگاه شماره 2 شهری:

پایگاه شماره 2 شهری میبد در شهریورماه 92 با انتقال پایگاه جاده ای جهان آباد به حوزه شهری شهرستان به منظور پوشش مناطقی از حوزه شهری و به عنوان کد دوم شهری شهرستان در محل ساختمان خانه بهداشت محله بارجین واقعدر خیابان شهید مؤذن مستقر میباشد که در حال حاضر ماموریتهای حوزه غربی و جنوبی و مرکز شهرستان را به عنوان کد دوم شهرستان پوشش میدهد.

تلفن پایگاه:32350115

پایگاه جاده ای نیوک:

این پایگاه در فاصله 30 کیلومتری محور میبد به ندوشن و در مجاورت جاده و روستای نیوک  قرار دارد.و ماموریتهای حوزه جاده های مواصلاتی و روستایی ندوشن و توابع و روستاهای اطراف منطقه و ندوشن را به نحو مناسب پوشش میدهد.

تلفن:32313811

 

 

 

نام و نام خانوادگي :حميد رشيدي ميبدي
سمت :تكنيسين فوريتهاي پزشكي ( سرپرست پايگاه)
تلفن تماس :32333111

 

پرسنل پایگاههای شهری:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

1

حمید رشیدی میبدی

کاردان هوشبری

تکنسین فوریتهای پزشکی

2

غلامرضا پهلوان شمسی

کاردان هوشبری

تکنسین فوریتهای پزشکی

3

علیرضا حاجی ده آبادی

کارشناس پرستاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

4

علیرضا مبینی شورکی

کارشناس پرستاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

5

محمود شیخ نیا

دیپلم

راننده

6

ابوالفضل حوریه مهرجردی

دیپلم

اپراتور

7

مهدی آقایی نژاد میبدی

بهیار

اپراتور

8

محمدحسین محمدی

زیر دیپلم

راننده اضافه کار

9

عباس صالحی

دیپلم

راننده اضافه کار

10

محمد ضیایی مهرجردی

کارشناس پرستاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

11

رضا ایزد پناه

کارشناس پرستاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

12

صابر آقایی میبدی

کارشناسی فوریتهای پزشکی

کاردان فوریتهای پزشکی

13

مهدی اقایی میبدی

دیپلم بهیاری

تکنسین فوریتهای پزشکی

 

پرسنل پایگاه جاده ای نیوک:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

1

 

سید حمید صالحی

دیپلم

تکنسین فوریتهای پزشکی

2

محمدحسین مزیدی شرف آباد

کارشناسی فوریتهای پزشکی

تکنسین فوریتهای پزشکی

3

محمد خیابانی

کاردانی فوریتهای پزشکی

تکنسین فوریتهای پزشکی

4

مرتضی باشی یزدی

کاردانی فوریتهای پزشکی

تکنسین فوریتهای پزشکی

5

محسن عزیزی بندر آبادی

دیپلم

تکنسین فوریتهای پزشکی

شرح اهم وظايف مسئول اورژانس  شهرستان

1-     حضور به موقع در محل كار راس ساعت مقرر در يكي از پايگاه هاي اورژانس به طور مستمر

2-     برنامه ريزي در جهت رعايت استانداردهاي وسايل و داروها و تجهيزات مورد استفاده در اورژانس

3- بازرسي يا سركشي مستمر از پايگاههاي تحت سرپرستي در ساعات غير اداري در طول شبانه روز جهت بررسي روند كار كاركنان و جمع بندي گزارش و ارائه نتيجه آنها به روساي محترم شبكه ها و انعكاس نهايي به مديريت اورژانس فارس (بازرسي از پايگاههاي شهري حداقل هفته اي يك بار –بازرسي از پايگاههاي جاده اي حداقل دوهفته اي يك بار)

4- اجرا و نظارت بر طرح تكريم ارباب رجوع و گزارش درصد رضايتمندي و جمع بندي نظرات مردمي به مديريت اورژانس فارس

5-     نظارت بر پوشش و آراستگي پرسنل تحت سرپرستي با توجه به حساسيت كار

6-     شناسائي پرسنل توانمند بعنوان جانشين در هر منطقه به صورت مجزا

7- تنظيم برنامه پرسنل تحت سرپرستي با توجه به شناسائي پرسنل با سطوح بالاتر از نظر علمي و تعيين پرسنل با سطح علمي كمتر كه در يك كد همكاري مي نمايند به گونه اي كه حداقل يك نفر توانمند در شيفت باشد.

8-     گرفتن گزارشات روزانه از واحد ارتباطات در جهت چگونگي انجام كار پرسنل تحت سرپرستي

9-     توجيه پرسنل تحت سرپرستي جهت ايجاد و حفظ انگيزه بهتر در خدمت رساني به مردم

10-بررسي دفاتر مناطق و نظارت بر حسن اجرا در خصوص چگونگي تحويل و تحول كد و وسائل پزشكي و گرفتن امضا شيفت قديم و جديد

      11-چگونگي و گردش انجام كار برابر برنامه تنظيمي و ارسال گواهي پزشكي و تائيد مرخصي استحقاقي و ارسال به موقع آن به واحد مربوطه

12- شركت در جلسات هفتگي پرسنل تحت سرپرستي جهت گزارش گردش كار هفتگي و اعلام نظرات و پيشنهادات

13- نظارت بر حفظ و نگهداري و توجه به وضع ظاهري آمبولانس و اقدام در رفع آن با همكاري مسئول نقليه و موتوري اورژانس

14- هماهنگي، همكاري و تعامل با شبكه و مركز اورژانس استان

15- پيگيري و رفع مشكلات بوجود آمده در خصوص پرسنل

16- نظارت براجراي نكات بهداشتي و پيشگيري توسط پرسنل و وسايل موجود در پايگاههاي تحت سرپرستي

17- نظارت بر تغيير و تحول دقيق آمبولانس در ابتداي هر شيفت و هماهنگي كامل در استقرارها و اطلاع كامل از ماموريت هاي انجام شده

18- انجام دستورات آخرين مقام مافوق

19- پيگيري در راه اندازي پايگاههاي مصوب ، مشخص كردن نقاط حادثه خيز و پيشنهاد براي محل مناسب پايگاهها  

20- ارسال گواهي انجام كار و اضافه كار پرسنل آخر هر ماه به معاونت محترم اورژانس

21- جايگزين كردن پرسنل جهت مرخصي

22-پوشيدن لباس فرم رسمي و نصب اتيكتهاي مناسب

23-نظارت بر عملكرد آمبولانسهاي بخش خصوصي و ساير ارگانها وارائه جمع بندي نهايي به اورژانس فارس

24- پيگيري ساخت و تكميل ساختمان پايگاههاي در دست احداث

25- پيگيري مشكلات ارتباطي :تلفن 115 –بي سيم

23-ارسال بموقع و دقيق زيج اطلاعاتي در ده روز اول بعد از پايان هر فصل

24- ارسال بموقع و دقيق فرمهاي شماره 2(ورود و خروج پرسنل ) و شماره 3(تغيير وتحولات آمبولانس هاي 115)

 

شرح وظايف پرستار فوريت هاي پزشكي :

علاوه بر وظايف عمومي ، وظايف تخصصي پرستار در واحد فوريتهاي پزشكي با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي خدمات پرستاري به شرح زير مي باشد:


1) ترياژ كردن
2) معاينه بيماران و مصدومين در صورت امكان و بنا به دستور پزشك مربوطه
3) انجام كمك هاي اوليه پزشكي در مورد بيماران و مجروحان و گزارش وضع اوليه به پزشك مربوطه
4) كنترل علائم حياتي بيمار از قبيل فشارخون ، نبض ، تنفس و غيره و گزارش به پزشك مربوطه
5) كمك در كنترل حادثه و ايجاد محيط مناسب براي اقدامات درماني توسط پزشك مربوطه
6) پوشاندن و بانداژ زخم ها
7) آتل بندي اندام هاي آسيب ديده
8) گرفتن

IVLINE ( رگ باز ) و ...
9) گرفتن
EKG ( نوار قلب ) و مخابره آن از طريق امكانات مخابراتي
10) انجام مانيتورينگ قلبي و اقدامات
ABCD ( اقدامات ضروري اوليه درمان شامل دارو ، جريان خون ، مجاري تنفسي ، راه هوايي )
11) انجام عمليات
CPR ( احياء قلبي ، تنفسي ) پيشرفته درخصوص بيماران اورژانس
12) كنترل كامل جامبك دارويي و
CPR يا كيت احياء طبق چك ليست
13) انجام انتوباسيون ( لوله تراشه ) با كسب مجوز از پزشك مربوطه
14) تزريق و يا تجويز داروهاي موجود در ترالي اورژانس پس از كسب مجوز از پزشك
15) اجراي كامل دستورات دارويي و غير دارويي صادره از پزشك مركز ( در كدهاي فاقد پزشك )
16) حضور مداوم و موثر بر بالين بيماران در كابين عقب آمبولانس ( در زمان حمل بيمار )
17) تحويل دقيق بيمار به مركز درماني و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بيمارستان
18) تكميل فرم ماموريت با دقت كامل و ثبت اطلاعات مورد نياز
19) رعايت تمامي موازين آموزش ديده مربوط به چگونگي حمل بيمار و مديريت بيماران تا رسيدن به مركز درماني
20) ايجاد اطمينان خاطر در بيماران و مصدومين
21) آمادگي در جهت انجام ماموريت امداد هوايي و موتور سيكلت ، آمبولانس دريايي ، شهري و بين شهري و همچنين حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پايگاه قانوني كه جهت برنامه هاي مانوري و موقت )
22) آشنايي و انجام كمك هاي اوليه فوريت هاي خاص ( بارداري و زايمان ، كهنسال ، كودكان و نوزادان ، حالات روحي و رواني ، ... )
23) آشنايي با اصول رها سازي ، خارج نمودن صحيح مصدوم از خودرو يا محل حادثه و خارج نمودن كلاه ايمني موتور سوار بدون آسيب به نخاع گردني
24) آموزش به افراد گروه
25) همكاري با واحد ديسپچ ( اپراتوري ) و رعايت حسن خلق و همكاري توام با عزت و احترام با همكاران
26) ارائه مشاوره تلفني و راهنمائي
27) هدايت و نظارت بر عملكرد تيم

*************************

شرح وظايف كاردان فوريت پزشكي :

شرح وظايف كاردان شاغل در فوريتهاي پزشكي با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي شامل موارد ذيل است :
1) ترياژ بيمار درصورت عدم حضور پرستار فوريتهاي پزشكي
2) معاينه بيماران و مصدومين در صورت امكان و بنا به دستور پزشك مربوطه
3) كنترل علائم حياتي بيمار از قبيل فشارخون ، نبض ، تنفس و غيره و گزارش به پزشك مربوطه
4) كمك در كنترل حادثه و ايجاد محيط مناسب براي اقدامات درماني توسط پزشك مربوطه
5) پوشاندن و بانداژ زخم ها
6) آتل بندي اندام هاي آسيب ديده
7) گرفتن

IVLINE ( رگ باز ) و ...
8) انجام مانيتورينگ قلبي و اقدامات
ABCD ( اقدامات ضروري اوليه درمان شامل دارو ، جريان خون ، مجاري تنفسي ، راه هوايي )
9) انجام عمليات
CPR ( احياء قلبي ، تنفسي ) پيشرفته درخصوص بيماران اورژانس
10) همكاري با واحد ديسپچ ( اپراتوري ) و رعايت حسن خلق و همكاري توام با عزت و احترام با همكاران
11) آشنايي با اصول رهاسازي ، خارج نمودن صحيح مصدوم از خودرو يا محل حادثه و خارج نمودن كلاه ايمني موتور سوار بدون آسيب به نخاع گردني
12) تكميل فرم ماموريت با دقت كامل و ثبت اطلاعات مورد نياز
13) تحويل دقيق بيمار به مركز درماني و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بيمارستان
14) اجراي كامل دستورات دارويي و غير دارويي صادره از پزشك مركز ( در كدهاي فاقد پزشك )
15) تزريق و يا تجويز داروهاي موجود در ترالي اورژانس پس از كسب مجوز از پزشك
16) ايجاد اطمينان خاطر در بيماران ومصدومين
17) رعايت تمامي موازين آموزش ديده مربوط به چگونگي حمل بيمار و مديريت بيماران تا رسيدن به مركز درماني
18) آمادگي در جهت انجام ماموريت امداد هوايي و موتور سيكلت آمبولانس دريايي ، شهري و بين شهري و همچنين حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پايگاه قانوني كه جهت برنامه هاي مانوري و موقت )
19) كمك واحد درماني و انجام ماموريت جديد در پايان عمليات و در حين بازگشت از ماموريت قبلي
20) برقرار ساختن ارتباط با مركز اصلي اورژانس و پزشك مربوطه بوسيله دستگاه بي سيم و پرهيز از هرگونه درمان بدون هماهنگي با پزشك مركز
21) تعويض ، مراقبت و نگهداري از تجهيزات داخل آمبولانس و ضدعفوني كردن تجهيزات آلوده به خون و ترشحات بيمار در صورت ضرورت
22) آشنايي و انجام كمك هاي اوليه فوريت هاي خاص ( بارداري و زايمان ، كهنسال ، كودكان و نوزادان ، حالات روحي و رواني )

 

*************************

شرح وظايف اپراتوريسم اورژانس :

شرح وظايف اپراتوريسم شاغل در فوريتهاي پزشكي با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي شامل موارد ذيل است :


1) اخذ شرح حال بيماران و مصدومين
2) ارائه مشاوره به بيماران و تماس گيرندگان با اورژانس و ارجاع به پزشك در موارد ضروري
3) اخذ نشاني بيماران و مصدومين و محل حادثه
4) پاسخگويي به تلفن هاي 115 و بي سيم در اتاق اپراتوري
5) تصميم گيري در مورد ضرورت اعزام آمبولانس با اكتفا به توصيه هاي پزشكي ( در مراكز فاقد پزشك در اپراتوري )
6) اعلام فوري شروع عمليات و اعزام كد مربوطه به محل حادثه
7) ثبت ساعات دريافت پيام و وضعيت ماموريت در فرم هاي مربوطه
8) ثبت زمان حركت و استقرار كدها ، دريافتي از طريق بي سيم ( 96 شدن ، 8-10 شدن )
9) اعلام آمار آناليز روزانه طبق برنامه روتين
10) ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج كدها غير از ماموريت ( تعميرگاه و ... )
11) آناليز ماموريت هاي اعزام به بيمارستان خصوصي به تفكيك شيفت ، كد ، تكنسين به صورت روزانه و ماهانه
12) ثبت موارد

CPR موفق به تفكيك شيفت ، كد و تكنسين بصورت روزانه و ماهانه
13) آناليز ماموريت هاي اعزامي برحسب نتيجه ( انجام شده ، كاذب ، ناتمام )
14) ثبت موارد 7-10 شدن ( خراب شدن ) آمبولانس بهمراه علت و نتيجه به تفكيك تكنسين و شيفت
15) رعايت نوبت در اعزام كدها مناطق به محل حادثه با تقدم اصل نزديك ترين كد و كوتاه ترين زمان
16) ايجاد اطمينان خاطر در بيماران و مصدومين
17) داشتن حسن خلق و همكاري لازم توام با عزت و احترام به بيمار و خانواده اش ( رعايت طرح تكريم )
18) همكاري و انجام هماهنگي لازم با اتاق فرمان هاي استانها تا شهرستانهاي همجوار در ماموريت هاي مشترك و بحران ها
19) همكاري و انجام هماهنگي لازم با ساير مراكز امدادي مانند هلال احمر ، آتش نشاني و نيروي انتظامي در مواقع لازم بنا به صلاحديد