شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میبد از سال 1365 با تشکیلات شبکه که دارای 6 مرکز بهداشتی ودرمانی که یک مرکز آن شهری روستایی و دو مرکز روستای و سه مرکز شهری شروع به کار نموده است بعدها آموزشگاه بهیاری نیز به جمع واحدهای این شبکه پیوست . مرکز بهداشت ، بیمارستان شهدا،داروخانه شبانه روزی و آموزشگاه بهورزی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میبد را تشکیل می دادند که در سال 1373 پایگاه اورژانس 115 شهری به این تشکیلات افزوده شد و مرکز روستایی ندوشن از این تشکیلات منفک گردید.

اکنون مرکز بهداشت این شبکه دارای 8 مرکز بهداشتی ودرمانی شهری وروستایی است و 3 پایگاه بهداشتی و 9 خانه بهداشت است در سال 1392 بار دیگر مرکز بهداشتی درمانی ندوشن به تشکیلات این مرکز ملحق شد و بیمارستان 140 تختخوابی امام جعفر صادق (ع) نیز در بخش درمان به بیماران شهرستان خدمات میدهد.

.