مرکز بهداشتی ودرمانی شهری روستایی ندوشن

آدرس : ندوشن خیابان امام سجاد

تلفن:  03532313300

مدیر : جواد جعفری 

این مرکز در سال 1332شروع به فعالیت نموده و اکنون خدمات زیر را به مردم شریف شهر ندوشن ارائه می دهد

درمان سرپایی (پزشک خانواده) دو پزشک خانواده بصورت گردشی در کشیک

خدمات داندان پزشکی

تزریقات و پانسمان

واکسیناسیون

بهداشت باروری ،مراقبت از زنان باردار ،مراقبت از کودکان ،مراقبت از سالمندان

مبارزه با بیماریها

بهداشت محیط

خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی

داروخانه

در این مرکز بهداشتی بیماران با وضعیت اورژانس بوسیله آمبولانس به شهرستان میبد منتقل می شوند

مراکز تحت پوشش :

خانه بهداشت صدر آباد

خانه بهداشت نیوک

خانه بهداشت هفتهر

خانه بهداشت سورک