به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خوش آمدید.

تاریخ آخرین به روزرسانی 1398/03/18

برقراری دسترسی مجدد به مجموعه Up To Date از طریق لینک .utdo.irwww  برقرار گردید.

کتابخانه مرکزی

شماره شابکا کتابخانه مرکزی

راهنمای برنامه پیام مشرق

سایت معاونت تحقیقات و فناوری

سایتهای مفید کتابخانه و کتابداری

دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

آيين نامه ها

نرم افزار جامع کتابخانه

بسته های آموزشی

کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی یزد

کارشناسان کتابخانه های تابعه

اخبار