ایجاد فرهنگ بهداشت و ایمنی درمحیط کار یک ضرورت حیاتی است

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتی اصول آنتروپومتری و کاربرد آن در طراحی ایستگاه کار

کارگاه آموزشی با مبحث اصول آنتروپومتری و کاربرد آن در طراحی ایستگاه کار با حضور بازرسان بهداشت حرفه ای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی یزد در تاریخ 7و8 شهریورماه 95 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان تفت برگزار گردید.

 

 

 

 

 

برگزاری کارگاه آموزشي مهارتي تهويه در محيط كار

در راستاي اجراي برنامه هاي كنترل عوامل زيان آور محيط كار کارگاه آموزشی كنترل عوامل شيميايي زيان آور(تهويه در محیط کار ) جهت كليه بازرسان  بهداشت حرفه ای شاغل در سيستم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي يزد به مدت چهار روز در تاریخ 1- 2-9 و 10 تیر 92 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان یزد برگزار گردید.

ادامه مطلب .....

 

 

برگزاری کارگاه آموزشي كنترل مواجهه با سرب در محيط كار

کارگاه آموزشی كنترل مواجهه شاغلین با سرب در محیط کار برای کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در شبکه بهداشتی در تاریخ 1/12/91 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان یزد برگزار گردید.  

ادامه مطلب .....