تبریک به جناب آقای دکتر قانعیان

1396/5/18

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر محمدتقی قانعیان را به عنوان مدیر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی خدمت ایشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان آرزوی توفیق روزافزون این استاد بزرگوار را خواستاریم.

     *******

 

دفاع نهایی نخستین دانشجویان فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی

 

دفاع پایان نامه آقای قاسمعلی نصیری

تحت عنوان : بررسی عوامل مرتبط با مهاجرت از شهرستان فریدون شهر طی سال­های 1390 تا 1394

به راهنمایی دکتر محمدحسن احرامپوش و دکتر سید سعید مظلومی

26/04/96  - ساعت 13:30

 

 

دفاع پایان نامه سرکار خانم مرجان شفابخش

تحت عنوان : بررسی مواجهه شغلی با عوامل اکولوژیک مرتبط با کیفیت مایع منی در مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد سال 1395

به راهنمایی دکتر محمد تقی قانعیان و دکتر حسینعلی صادقیان

27/03/96