کارگاه توجیهی کارآموزی در تاریخ های 26،27،28 بهمن ماه راس ساعت 8 برگزار می گردد. لازم به ذکر است حضور کلیه دانشجویان در کارگاه الزامی بوده و در صورت غیبت از نمره امتحان کسر خواهد گردید.

خواهشمند است دانشجویانی که تمایل به گذارندن کارآموزی در خارج از شهر یزد را دارند تا قبل از تاریخ 26 بهمن ماه به دانشکده بهداشت، طبقه سوم، سالن B، خانم فرجی مراجعه نمایید.

 

                                                                                                                                  گروه کارآموزی