استاد راهنما

دانشجو

عنوان

ردیف

محمد تقی قانعیان

سیده صالحه فاطمی

بررسی کارایی فرآیند فوتو شبه فنتون هتروژن با استفاده از نانو کامپوزیت fe3o4/tio2درحذف مترونیدازول از محلول های آبی

 

دکتر دالوند

سیده مهتاب پورمازار

بررسی کارایی نانو ذرات اکسید آهن عامل دار شده با آمین ها جهت حذف هیومیک اسید از محیط آبی 

 

دکتر احرامپوش

زینب شرفی

بررسی ارتباط مواجهه با آفت کشها با شانس ابتلا به بیماری دیابت در مردم شاهدیه یزد

 

دکتر زارع

مسلم آخوندی

بررسی ارتباط مواجهه با آفت کش ها وعملکردهای شناختی در کارگران گلخانه ها و ساکنین مجاور گلخانه های روستای احمدآباد یزد در سال 1397

 

دکتر مختاری

اکرم منتظری

:شناسایی و شمارش باکتری ها و قارچ های موجود در هوای داخل بخش های بیمارستان و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها(مطالعه موردی: بیمارستان شهدای محراب)

 

دکتر احرامپوش

زهرا شمسی زاده

مطالعه تاثیر آبیاری با پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری بر انتقال ژنهای باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک در خاک و گیاه آبیاری شده

 

دکتر احرامپوش

محسن انصاری

بررسی کارایی پلاسمای غیرحرارتی اتمسفری ارتقاء یافته با کامپوزیت آهن / روی اکسید در تخریب آموکسی سیلین و سیپروفلوکساسین در محیط های آبی و تعیین سمیت زیستی آب خروجی

 

دکتر مختاری

بهنام حاتمی

بررسی کارایی راکتور بستر ثابت با جریان پیوسته و ناپیوسته حاوی کربن فعال عامل دار شده در تولید سوخت سبز (بیودیزل) از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری

 

دکتر احرامپوش

ندا پیرمرادی

بهینه سازی تولید سوخت سبز(بیودیزل) از لجن تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه طیور (مطالعه موردی : کشتارگاه مرغ شاهد یزد) 

 

دکتر قانعیان

رحیمه علیزاده

بررسی کارایی فرآیند تلفیقی انعقاد و لخنه سازی با اکسیداسیون الکتروشیمیایی اصلاح شده در تصفیه ویناس از فاضلاب واحد الکل سازی (مطالعه موردی شرکت پاکدیس ارومیه(