مجله بهداشت محیط و توسعه پایدار در سال 1394 توسط دکتر اصغر ابراهیمی سرپرست مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست تاسیس گردید، و در تاریخ 1 اسفند 1394 موفق به کسب موافقت اصولی و مجوز نشریه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید. این دستاورد را به همه اساتید و دانشجویان عزیز تبریک عرض می نماییم.