کارگاه آموزشی "سنجش از راه دور" ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تاریخ 1394/12/15 با حضور جناب آقای دکتر المدرسی در دانشکده بهداشت برگزار خواهد گردید.