گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

 

 

ابلاغ کوریکولوم جدید دکترای رشته سلامت در حوادث و بلایا

کوریکولوم جدید رشته سلامت در حوادث و بلایا طی نامه معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت به تاریخ اول آبان 97 به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ شد.

لینک فایل کوریکولوم جدید

---------------------------------------------------------------

 

به روزرسانی ترم بندی دروس بر اساس کوریکولوم جدید

پیرو ابلاغ کوریکولوم جدید دکترای رشته سلامت در حوادث و بلایا در جلسه ای که با حضور ریاست محترم دانشکده و برخی اعضای گروه برگزار شد ترم بندی دروس بر اساس کوریکولوم جدید اصلاح شد و مقرر گردید از ترم جاری (ترم اول 98-97) دروس بر اساس کوریکولوم جدید ارائه گردد.

---------------------------------------------------------------

جلسه پیش از بازدید هیئت محترم بورد دکترای سلامت در حوادث و بلایا

 --------------------------------------------------------------

اولین جلسه گزارش پیشرفت شش ماهه پایان نامه آقای مهدی مجدم دانشجوی دوره دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها....

ادامه مطلب

 --------------------------------------------------------------

جلسه ریاست محترم دانشکده با دانشجویان گروه سلامت در بلایا 97/7/28...

ادامه مطلب

 --------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه:

پایان نامه جناب آقای محمد رضا شکوهی با عنوان تبیین فرایند و طراحی مدل ایمنی صدمات ناشی از آتش سوزی در ساکنین ساختمان های مسکونی با راهنمایی اساتید جناب آقای دکتر خراسانی و سرکار خانم دکتر نصیریانی مشاوره جناب آقایان دکتر اردلان و دکتر خانکه و دکتر فلاح زاده در تاریخ 97/04/13 دفاع گردید.

 --------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه:

پایان نامه جناب آقای ابراهیم سلمانی با طراحی الگوی مدیریت نظام داوطلبان نظام سلامت ایران در بلایا با راهنمایی اساتید سرکار خانم دکترفرج خدا و جناب آقای دکتر سیدین مشاوره جناب آقای دکتر اردلان در تاریخ 96/11/08 دفاع گردید.

 

 --------------------------------------------------------------

انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه Oviedo اسپانیا و دانشگاه علوم پزشکی یزد

طی این تفاهم نامه که با رایزنی آقای دکتر ابراهیم سلمانی هیئت علمی گروه سلامت در بلایا منعقد شد. تبادل عضو هیئت علمی بین دو دانشگاه، انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و توسعه و تبادل مهارتهای آموزشی و پژوهشی تسهیل می گردد.لازم به ذکر است که این تفاهم نامه توسط ریاست دو مرکز به امضاء رسیده است.

 --------------------------------------------------------------

 

کارگاه جست و جوی منابع علمی

کارگاه جست و جوی منابع اطلاعات علمی در تاریخ 22 دی ماه 96 با حضور دانشجویان در سه روز در دانشکده بهداشت برگزار شد. در این کارگاه، اصول جست وجو در پایگاه های PubMed, Scopus جهت دانشجویان دکترا گفته شد web of science 

 --------------------------------------------------------------

 

کارگاه اطلاع رسانی خطر در بلایا

این کارگاه در مهرماه 1396 توسط جناب آقای دکتر استاد تقی زاده هیات علمی گروه سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک روز برگزار شد. در این کارگاه، اصول اطلاع رسانی خطر، رویکردهای موجود، بایدها و نبایدها در اطلاع رسانی خطر، استفاده از شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی خطر به بحث گذاشته شد.