معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

 

 

 

 

انتشار چهارمین شماره خبرنامه معاونت فرهنگی و دانشجویی
گزارش برگزاری بازارچه خیریه اردیبهشتی به رنگ بهشت3

گزارش عملکرد6 ماهه انجمن علمی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
تاریخ برگزاری مراحل مختلف آزمون های دهمین المپیاد علمی

نکات اصلی برگزاری المپیاد دهم

آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور


 

اردوها

امور فرهنگی

اموردانشجویی

پمفلت و خبرنامه

چشم انداز فرهنگی

معرفی اعضاء

معرفی معاونت

ارتباط با ما

اخبار و اطلاعیه

دانشجوی نمونه

مطالب مفید

جشنواره و مسابقات

آیین نامه و دستورالعمل

تقویم فرهنگی