معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

 

 

 

 

برگزاری مسابقه عکس و شعر عاشورایی

اطلاعیه شرکت در برگزرای نمایشگاه کتاب 

برگزاری مسابقه اینترنتی از فرات تا فرات

فراخوان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه

آیین نامه٬ شیوه نامه و اصلاحیه جشنواره دانشجوی نمونه۹۶

فراخوان سرود دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

اردوها

امور فرهنگی

اموردانشجویی

پمفلت و خبرنامه

چشم انداز فرهنگی

معرفی اعضاء

معرفی معاونت

ارتباط با ما

اخبار و اطلاعیه

دانشجوی نمونه

مطالب مفید

جشنواره و مسابقات

آیین نامه و دستورالعمل

تقویم فرهنگی