معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

 

 

 

 

بازدید از پارک علم و فناوری استان یزد(ویزه دانشجویان استعداد درخشان)

جلسه انتخابات دبیر و معاونین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده 

دهمین المپیاد علمی دانشجویان

برگزاری کارگاه روش سخنرانی(ویژه دانشجویان اسنعداد درخشان و المپیاد)

برگزاری کارگاه Endnote ( ویژه دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد) 

اطلاعیه عضویت در شورای مرکزی کانون های فرهنگی


برگزاری مسابقه کتابخوانی 72پرسمان حضرت فاطمه زهرا(س)

تاریخ برگزاری مراحل مختلف آزمون های دهمین المپیاد علمی

نکات اصلی برگزاری المپیاد دهم

آغاز ثبت نام در دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

  آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور جلسه توجیهی برگزاری المپیاد دهم

فراخوان نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ( ویژه دانشجویان، کارکنان و اعضای محترم هیات علمی)

 

اردوها

امور فرهنگی

اموردانشجویی

پمفلت و خبرنامه

چشم انداز فرهنگی

معرفی اعضاء

معرفی معاونت

ارتباط با ما

اخبار و اطلاعیه

دانشجوی نمونه

مطالب مفید

جشنواره و مسابقات

آیین نامه و دستورالعمل

تقویم فرهنگی