گروه آموزش ارتوپدی(جراحی استخوان و مفاصل) دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از سال 1363 با کمک 2 نفر از همکاران ارتوپدی شروع به کار کرد و سپس تعداد افراد گروه افزایش یافت بطوری که هم اکنون دارای 5 عضو هیئت علمی شاغل در بخش آموزش و 4 پزشک متخصص شاغل در بخش درمان می باشد. گروه از سال 1368 لغایت 1383  بطور منظم آموزش سالیانه یک نفر رزیدنت را به عهده داشته است و مجدداً از سال 1392 سالانه عهده دار تربیت 2 رزیدنت می باشد. در حال حاضر متخصصین ارتوپدی این دانشگاه با گرایش ها و فلوشیب جراحی های ستون فقرات، جراحی های دست و زانو در بیمارستان شهید صدوقی و بیمارستان شهید رهنمون مشغول به کار می باشند .این گروه همچنین پوشش درمانی استان های مجاور را به عهده دارد.

مدیر گروه : دکتر سیدمحمدجلیل ابریشم

معاون آموزشی و مسئول برنامه ریزی دستیاری گروه : دکتر محمدرضا سبحان

معاون آموزشی پزشکی عمومی : دکتر مصطفی زارع

معاون پژوهشی گروه : دکتر سیدحسین سعید

رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان شهید رهنمون : دکتر حمید پهلوان حسینی

رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان شهید صدوقی : دکتر سیدمحمدجلیل ابریشم

دستیار ارشد : دکتر مازیار ملک زاده

وظایف اصلی:

·        تلاش در جهت درمان و بهبود بیماران بومی و غیربومی

·        تربیت دانش آموختگان پزشکی در مقطع دکترای عمومی و تخصصی

·        Opens internal link in current windowمشارکت در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی متناسب با نیاز روز

·        ارائه خدمات  به بیماران در سطح فوق تخصصی در رشته های دست، زانو و ستون فقرات

اهداف آموزشی:

·        رسالت گروه: تربیت رزیدنت های تخصصی پای بند به اصول حرفه ای در رشته ارتوپدی و آموزش کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی در مقطع دکترای عمومی  

·        دورنمای گروه: تلاش در جهت اخذ مجوز فلوشیپهای مختلف در 10 سال آتی

دکتر سیدمحمدجلیل ابریشم

 

متخصص ارتوپدی - فلوشیپ ستون فقرات  

دانشیار

Smj_abrisham@ssu.ac.ir

Initiates file downloadرزومه

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید صدوقی

دکتر محمدرضا سبحان

 

متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی زانو

دانشیار- معاون آموزش تخصصی گروه

sobhanardakani@gmail.com

رزومه

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

دکتر سیدمحمد قریشیان

 

 

متخصص ارتوپدی-فلوشیپ جراحی شانه و آرنج

استادیار

m.ghoraishian@gmail.com

رزومه

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

دکتر عباس عبدلی تفتی


 

متخصص ارتوپدی-فلوشیپ جراحی دست و میکروسرجری

استادیار

aabdoli2000@yahoo.com

رزومه

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون

دکتر حمید پهلوان حسینی

 

متخصص ارتوپدی

استادیار

pahlavanhosseini@ssu.ac.ir

رزومه

محل کار : بیمارستان شهید رهنمون

دکتر سیدحسین سعیدبنادکی

 

 

متخصص ارتوپدی-فلوشیپ دست

استادیار- معاون پژوهشی گروه

saeed@ssu.ac.ir

رزومه

محل کار : بیمارستان شهید رهنمون

دکتر مصطفی زارع

 

متخصص ارتوپدی - معاون آموزش بالینی گروه

m81.zare@yahoo.com

رزومه

محل کار : بیمارستان شهید رهنمون

دکتر علیرضا میرجلیلی

 

متخصص ارتوپدی

alirezamirjalili46@gmail.com

رزومه

محل کار : بیمارستان شهید رهنمون

دکتر محمدحسین جمال الدینی

 

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ ستون فقرات

Smjamalaldini@gmail.com

رزومه

محل کار : بیمارستان شهید رهنمون

دکتر علی باقرپور

 

متخصص ارتوپدی

abpr_80@yahoo.com

رزومه

محل کار : بیمارستان شهید رهنمون

برنامه هفتگی پزشکان

وظایف کارشناس دفتر گروه ارتوپدی

·        گردآوری ، تایپ و تکثیر سئوالات امتحانی درون بخشی در طول سال

·        برگزاری امتحانات درون بخشی رزیدنت، اینترن و استاژر به صورت دوره ای و ماهیانه

·        تصحیح اوراق امتحانی ، محاسبه و ارسال نمره امتحانات دوره ای و ماهیانه

·        کنترل حضور و غیاب استاژرها، اینترن ها و رزیدنت ها

·        تهیه برنامه و هماهنگی با اساتید و فراگیران جهت برگزاری کلاسها

·        گردآوری ، تایپ و ارسال برنامه کشیک اتندینگ، رزیدنت ها و اینترن ها به صورت ماهیانه

·        ارسال گواهی انجام کار رزیدنت ها به صورت ماهیانه به دفتر آموزش پزشکی

·        تهیه و بارگذاری مطالب مربوط به وب سایت گروه ارتوپدی

·        رسیدگی به نامه های اتوماسیون اداری و هماهنگی با مدیر گروه جهت ارسال پاسخ و بایگانی

·        رسیدگی به سیستم جامع کنترل تردد و ثبت مرخصی اتندینگ و رزیدنت ها

·        درخواست و پیگیری جهت تهیه وسائل مورد نیاز گروه به صورت ماهیانه

·        هماهنگی جهت برگزاری جلسات گروه

·        مسئولیت وسائل سمعی و بصری گروه و کلاس درس

·        تهیه لیست تایپی اعمال جراحی ارتوپدی، خلاصه پرونده و شرح عمل

·        رسیدگی به امور آموزشی و پژوهشی گروه

·        همکاری با دفتر آموزش پزشکی در صورت نیاز

·        اطلاع رسانی امور آموزشی گروه

·        همکاری با پرسنل بخش

مکان : بیمارستان شهید صدوقی، طبقه سوم، جنب بخش ارتوپدی

تلفن : 31833809-035