اسامی رزیدنتها
Initiates file download

کارنامه عملکرد بالینی دستیاران گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

دستیاران ارتوپدی  از مرداد ماه 96 ازOpens external link in new window سامانه لاگ بوک الکترونیک استفاده می نمایند.