آیین نامه و دستورالعمل های معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت

خوابگاه ها

فرم آیین نامه خوابگاه

آیین نامه مقررات انضباطی خوابگاه

فرم تعهد محضری خویشاوندی خوابگاه

نرخ اجاره بهاء خوابگاه

مراحل ثبت نام خوابگاههای خواهران

مراحل ثبت نام خوابگاههای برادران

تجهیزات موجود در اتاقهای خوابگاه و دیگر اماکن عمومی

تغذیه و رفاه

دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعطایی بنیاد علومی

بخشنامه بیمه سلامت ویژه دانشجویان جدیدالورود

فایل درخواست وام قرض الحسنه دانشجویی

نکات الزامی جهت دریافت کارت تغذیه

بخشنامه مصوبات غذا

تعهدنامه مخصوص باز پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه

راهنمای پرداخت تسهیلات دانشجویی

راهنمای تصویری ثبت نام وام

راهنمای مشاهده وضعیت بدهی و پرداخت اینترنتی

فرم اعلام خسارت و شرح حادثه دانشجویی

فرم اطلاعات دانشجویی

فرم مراحل تسویه حساب

بخشنامه نرخ غذا در سال 94

دانشجوی نمونه

 

اصلاحیه آیین نامه دانشجوی نمونه

شیوه نامه اجرایی و آیین نامه دانشجوی نمونه

آیین نامه دانشجوی نمونه سال 93

کانون ها و تشکل ها

آیین نامه کانون ها

آیین نامه تشکل ها

نشریات

آیین نامه نشریات

فرم درخواست انتشار نشریات دانشجویی

فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی