کارگاه آموزشی Minitab  ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی بهداشت محیط در تاریخ 14/02/1395 با حضور جناب آقای دکتر مختاری و جمعی از دانشجویان این رشته برگزار گردید. همچنین جناب آقای مرتضی محمدزاده به عنوان مدرس در این کارگاه حضور داشتند.