کلیه اخبار سایت...

 • گزارش مختصری از سومین جلسه شورای راهبردی

   ادامه مطلب

 • گزارش عیادت ازسردار فتوحی فرمانده  سپاه الغدیر استان یزد

  ادامه مطلب

 •        جلسه  تقدیر از اعضای شورا و سرگروههای حلقه های صالحین پایگاه ام الائمه(س) دانشگاه ، روزیک شنبه مورخ 13/4/1395 ساعت   13:30در  سالن جلسات دانشکده پیراپزشکیبرگزار گردید.

  ادامه مطلب

  عکس جلسه

 • جلسه شورای راهبردی و سرگروههای حلقه های صالحین خواهر حوزه یک حضرت قائم(عج)

  پیوست

 • برگزاری همایش حجاب و عفاف  

  ادامه مطلب