جلسه انتخابات انجمن علمی بهداشت محیط ایران (شعبه یزد) روز دوشنبه 95/2/27 ساعت 12در محل اتاق شورا با حضور دکتر مختاری و جمعی از دانشجویان مهندسی بهداشت محیط برگزار گردید. طی این جلسه دکتر مختاری ضمن توضیح در مورد انجمن علمی، وظایف دبیر و اعضای شورای مرکزی ، خواستار اعلام آمادگی دانشجویان گردیدند. که پس از معرفی اعضای حاضر در جلسه، دانشجویان علاقمند به پست دبیری به مدت 3 دقیقه برنامه های خود را ارائه نمودند. بعد از انجام فرایند انتخابات نتایج زیر حاصل گردید

 

 

  دبیر انجمن

هادی اسلامی

دانشجوی PhD  

                                 اعضا شورای مرکزی

رضا علی فلاح زاده

دانشجوی PhD  

محسن انصاری

دانشجوی PhD  

زهرا درخشان

دانشجوی PhD  

فاطمه بابایی

دانشجوی کارشناسی ارشد  

احمد آب چر

دانشجوی کارشناسی

منصوره شاکری

دانشجوی کارشناسی

 

 

انجمن علمی
انجمن علمی
انجمن علمی
انجمن علمی