آقای حاجی حسینی

نام و نام­خانوادگی : آقای محمد حسین حاجی حسینی

سمت:کارشناس آموزش- مسئول امتحانات

شماره تلفن داخلی :31492159(035)  

مکان: طبقه دوم سالن B

شماره اتاق : 253

آدرس ایمیل:

mohammadhosein.hajihoseini[at]yahoo.com

Initiates file downloadشرح وظایف

آقای فرحزادی

آقای فرحزادی

نام و نام­خانوادگی: آقای حمیدرضا فرحزادی

سمت: کارشناس آموزش- مسئول برگزاری کلاس ها

شماره تماس : 31492121-38209146(035)

شماره تلفن داخلی :2121

مکان: طبقه اول سالن B

شماره اتاق : 123

آدرس ایمیل:hamidreza_farahzadi[at]yahoo.com

Initiates file downloadشرح وظایفخانم شکرریز

خانم شکرریز

نام و نام­خانوادگی: سرکارخانم ناهید شکرریز

سمت:مسئول رشته ( کارشناسی پیوسته بهداشت محیط و

بهداشت حرفه ای ، کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط و حرفه ای )

شماره تلفن داخلی :31492162(035)

مکان: طبقه دوم سالن B

شماره اتاق : 252

آدرس ایمیل: nahidshekariz4[at]yahoo.com

Initiates file downloadشرح وظایف

 

 

خانم صادقیان

خانم صادقیان

نام و نام­خانوادگی: سرکار خانم زهرا صادقیان

سمت: مسئول رشته ( کارشناسی پیوسته مدیریت ، بهداشت عمومی، کارشناسی ناپیوسته  بهداشت عمومی )

شماره تلفن داخلی :31492162(035)

مکان: طبقه دوم سالن B

شماره اتاق : 252

آدرس ایمیل:sadeghian44[at]yahoo.com

Initiates file downloadشرح وظایف