دانشجویان نمونه و استعداد درخشان واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 

 

 

برگزاری کارگاه نقشه مفهومی جهت آشنایی با حیطه تفکر علمی در علوم پایه المپیاد علمی دانشجویان

فراخوان ثبت نام در دهمین المپیاد علمی

برگزاری کارگاه نقشه مفهومی جهت آشنایی با حیطه تفکر علمی در علوم پایه المپیاد علمی دانشجویان

فراخوان ثبت نام در دهمین المپیاد علمی از 9 آبان 1396

اطلاعیه جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان جدیدالورود

حضور نماینده بنیاد ملی نخبگان جهت راهنمایی دانشجویان در دانشکده بهداشت

آغاز ثبت نام اعطای جایزه ­های تحصیلی به دانشجویان برتر در سال تحصیلی 97-1396

تسهیلات لازم جهت معرفی دانشجویان استعداد درخشان به عنوان پیام آوران بهداشتی(به منظور انجام خدمت سربازی)

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

شرایط معافیت و انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشمولین استعداد درخشان

تسهیلات موجود برای دانشجویان استعداد درخشان

اطلاع رسانی به دانشجویان استعداد درخشان جهت ثبت نام در سامانه بنیاد نخبگان

 

 

فراخوان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه 96

ابلاغ متمم جشنواره دانشجوی نمونه

  راهنمای ثبت نام در سامانه جشنواره دانشجوی نمونه 95

موارد دارای امتیاز فرهنگی

آیین نامه، شیوه نامه و اصلاحیه جشنواره دانشجوی نمونه

فراخوان بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه

انتخاب سرکارخانم زهرا درخشان به عنوان دانشجوی نمونه کشوری

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه سال 94