منوی سایت دانشکده پرستاری

رابطه حرفه ای و یاورانه بین یک مشاور آموزش دیده و مراجع، به نوعی یک رابطه انسانی و معنوی بین دو فرد است. این رابطه معمولاً دو نفره و به صورت رویارویی برقرار می شود. هر چند که بعضی مواقع مشاوره با بیش از دو نفر و گروهی نیز صورت می گیرد.

این رابطه برای کمک کردن به مراجعین جهت درک و روشن کردن نظرات آنها در مورد محیط زندگی خود و یاد دادن راه رسیدن به اهداف انتخاب شده فردی از طریق راه های سنجیده و با معنای فردی، و حل مشکلات هیجانی و میان فردی برگزار می شود.

مشاوره عموماً به رشد، آموزش و پیشگیری از مشکلات مربوط است و هرگز وارد حیطه دارو درمانی نمی شود.

اهداف مشاوره:

1-    آسان کردن تغییر رفتاری: هدف مشاوره ایجاد تغییر در رفتار مراجع است تا او را قادر سازد در درون محدودیت های محیطی، زندگی بارورتر و رضایتمندانه تری را در پیش گیرد.

2-    حفظ و بهبود روابط با دیگران: حوزه مشکلات ارتباطی، از مسائل خانوادگی و زناشویی بزرگسالان گرفته تا نحوه تعامل با کودک و کودکان با یکدیگر وجود دارد. و مشاوره سعی دارد به مراجعان خود کمک کند تا بوسیله ارتباطات هر چه مؤثرتر، کیفیت زندگی خود را افزایش دهند.

3-    کمک به بالا بردن اثر بخشی و توانایی سازگاری مراجعان: همه افراد مراحل رشد روانی و جسمی متعددی را پشت سر می گذرانند بنابراین کمک کردن به فرد در کنار آمدن و سازگاری با موقعیت ها و درخواست های جدید یکی از اهداف مهم مشاوره است.

4-    کمک به مراجع در رسیدن به خود رهبری: مشاوره نه تنها افراد را در رسیدن به درک و شناخت توانایی ها، علایق و ارزشهایشان یاری می کند بلکه به آنها در مورد هیجانات و طرز نگرش هایی که می تواند در انتخاب و تصمیم گیری آن ها تأثیر داشته باشد آگاهی می دهد.

5-    تسهیل شکوفایی استعدادهای بالقوه مراجعین: مشاور به مراجعین کمک می کند تا یاد بگیرند که چگونه بر مشکلاتی از قبیل استرس، افسردگی، کمرویی، اعتیاد، چاقی، بیکاری و ... فائق آیند.

خانم سمیره دهقانی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده و ازدواج

ساعت حضور : شنبه ها ساعت 8 الی 14 در محل دانشکده پرستاری

یک شنبه ها ساعت 15:30 الی 19:30 در محل خوابگاه

شاخه های راهنمایی و مشاوره:

مشاوره خانواده و پیش از ازدواج

مشاوره تحصیلی

مشاوره شغلی

مشاوره توانبخشی