بیمارستان شهید دکتر رهنمون

نام و نام خانوادگی : مجید حاجی مقصودی

متخصص طب اورژانس

شماره تماس مسقیم: 36271337-035

معاونت آموزشی و پژوهشی بيمارستان شهيد دكتر رهنمون

جهت دریافت رزومه کاری اینجا کلیک کنید

 آدرس ایمیل: hajimaghsoudi@gmail.com

اهم شرح وظایف:
برنامه‌ريزي به منظور ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي
ارتقاء توان‌مندي‌هاي اعضاي هيأت علمي
نظارت بر ارائه گزارش کار و فعاليت آموزشي - پژوهشی و درماني اعضاي هيأت علمي
تشکيل و اداره کميته‌ ی آموزشي و پژوهشی  بيمارستان
نظارت بر روند اجراي برنامه‌ها و مقررات آموزشي در بخش‌ها و درمانگاه
تجهيز پاويون‌هاي دستياران و دانشجويان و نظارت بر امکانات
نظارت بر فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی بیمارستان
هدایت و نظارت بر انجام طرح‌هاي پژوهشی باليني

فاطمه سموری
کارشناس پژوهشی بیمارستان
شماره داخلی:2266

 

اهم شرح وظایف:
ارائه مشاوره پژوهشی به دانشجویان
هماهنگی برگزاری کارگاه های پژوهشی
هماهنگی برگزاری جلسات شورای پژوهشی
ثبت طرح های تحقیقاتی  مصوب مرکز در سیستم امور پژوهشی
پیگیری تایید نهایی و عقد قرارداد با مجری طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز
ارائه گزارش پایان کار طرح های تحقیقاتی به معاونت پژوهشی
انجام مکاتبات اداری با معاونت پژوهشی و سایر مراکز تحقیقاتی
ارسال گزارش عملکرد به معاونت پژوهشی