.به وب سایت کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خوش آمدید این سایت در حال بارگذاری است

کارگاه و اطلاعیه ها

کدهای اخلاق

فرم ها

آیین نامه و دستورالعمل ها

کمیته سازمانی دانشکده

اعتبار اخلاق

معرفی سازمانی