گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

ردیف

عنوان  یادداشت ها و جزوه ها

نویسنده (ناشر)

1

The Incident Command System

Nicholas Sutingco

2

Unite Seven: Incident Command System

Incident Command System (ICS)

3

Incident Command System :Introduction and Overview

NETC stands for the “National Emergency Training Center.”

4

ICS 100 – Incident Command System

 

5

Useful Internet Resource Materials

Elham Ahmadnezhad

6

Case Study: Emergency Management Coordination

 

7

2015 National Preparedness Month Digital Engagement Toolkit

(FEMA

Publication 229)

 

8

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی)

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز- دفتر توسعه آموزش

9

پیدا کردن یک مجله مناسب برای چاپ مقاله

 

10

ارزیابی صحنه حادثه

 

11

راهنمای طراحی مانور در برنامه آمادگی مدیریت بحران بیمارستان

دکتر حسین کرانی

12

راهنمای چگونگی مواجهه با حریق

واحد بهبود کیفیت-کمیته ایمنی

13

بررسی اعتبار سنجی و قابلیت اعتماد در روشهای تحقیق

حمید دوست محمدیان

14

هفت توصیه برای حضور در جلسه دفاع

یزدان منصوریان

15

مهارت در مصاحبه های پژوهشی: (نکته ها و اشاره ها)

یزدان منصوریان

16

هشت ضلعی مطالعه: (مدلی برای خواندن)

یزدان منصوریان

17

مدیریت سوانح و بلایای طبیعی

علی چکام

18

سوالات چند گزینه ای