مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

آلبوم تصاویر

- کارگاه" آشنایی با روش های تشخیصی انگل های مواد غذایی " توسط مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (مورخ 97/12/11)

-  کارگاه"کار با حیوانات آزمایشگاهی و تشریح توسط مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (مورخ 97/11/2)

- انتصاب سرکار خانم دکتر اسلامی به عنوان پژوهشگر برتر استان

- آرشیو تصاویر حضور دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مرکز) در برنامه های تلویزیونی آموزشی

- کارگاه"PCR  و آشنایی با الکتروفورز" توسط مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (مورخ 97/2/4 و مورخ 97/2/5)

-   کارگاه"کشت سلولی" توسط مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (مورخ 96/9/22)

-  کارگاه"کار با حیوانات آزمایشگاهی و تشریح توسط مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (مورخ 96/9/1)

-  بازدید دبیر محترم ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (جناب آقای دکتر مصطفی قانعی از مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا مورخ 96/9/1)

- کارگاه"الایزا" توسط مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا (مورخ 96/8/10)

 -  بازدید پروفسور Satoskar Abhay (استاد بخش پاتولوژی دانشگاه اوهایو آمریکا) از مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا مورخ 96/5/11)

 -  بازدید نماینده محترم بورد علوم و صنایع غذایی- بهداشت و ایمنی مواد غذایی (جناب آقای دکتر محمد مهدی سلطان دلال از مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا مورخ 96/3/1)

-  بازدید دبیر محترم شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جناب آقای دکتر سید منصور رضوی مورخ 96/2/11)

-  بازدید ریاست محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جناب آقای دکتر  محمد حسین سالاریان زاده در روز شنبه مورخ 95/12/14)

-  برگزاری نشست علمی "هپاتیت C در ایران، ریشه کنی و درمان"و جلسه سخنرانی با موضوع "چالش های ژورنالیسم پزشکی در ایران" با حضور (جناب آقای دکتر سید موید علویان عضو محترم هیات مدیره انجمن سردبیران علوم پزشکی ایران و رئیس شبکه هپاتیت ایران مورخ 95/11/23)

-  بازدیدهای دوره ای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه ها توسط اساتید بزرگوار جناب آقایان دکتر حاجتی و دکتر مصداقی نیا(95/9/16)

-  تصاویر مربوط به جلسه شورای پژوهشی مرکز(95/3/24)

-  تصاویر کارگاه مقاله نویسی فارسی(94/8/28)

 -  افتتاحیه مرکز تحقیقات با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، استاندار یزد و معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(94/8/5)

-   بازدید رئیس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(94/3/19)

- تصاویر روز جهانی بهداشت و سالگرد انتشار مجله(94/3/12)

-   مراسم اولین سالروز تاسیس مرکز(94/3/12)  

-     تصاویر کارگاه کشت سلولی(94/3/7)

-   بازدید هیات بورد صنایع غذایی (94/3/5)

-    تصاویر کارگاه روش های آزمایشگاهی مولکولی (94/3/4)

-  بازدید معاون محترم غذا و داروی یزد (94/2/12)

-   تصاویر همایش علوم و فن آوری های نوین در علوم غذایی (93/10/11)

-    تصاویر کنفرانس مایکوتوکسین ها در مواد غذایی و مایکوتوکسیکوز(94/9/24)

-  تصاویر کارگاه نقشه مفهومی(93/8/8)

-  تصاویر سمینار جایگاه تکنیک های مولکولی در پاتوژن های منتقله غذا (93/7/24)

-  تصاویر کارگاه رفرنس نویسی(93/6/20)