ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پيام رياست دانشگاه

اينجا اولين شهر خشتي و دومين شهر تاريخي جهان است. با نامي وام گرفته از ايزد،‌ نيايش و ستايش.

اينجا يزد است، جاگرفته در قلب ايران، كوچه پس كوچه هايش تاريخ را روايت مي كنند. دارالعباد است، ديارمردماني مرد، عالمان دلداده و اديبان آزاده، بزرگان مردم دار و فرزانگان مردم پناه ، ‌هنرمندان خردمند و طبيبان هنرمند، ديري است جوانانش سرآمد آزمونهاي دانش و تلاش، رشادت و شهادتند.

اينجا خورشيد با خلق الفتي ديرينه دارد و زمين گرماي كويري خود را به مردمانش بخشيده است. مردم اين خطه سرشتي دارند آميخته از اصالت آريايي، ديانت ايراني و نجابت يزدي. جاي جاي شهر مناره هاي مساجد نيز دست دعا به سوي آسمان برافراشته اند و بادگيرها نسيم را به مهماني هشتي ها مي آورند. و سايه سار ساباط ها ، خستگي رهگذران را مي زدايند. دلهاي مردمان چون پهنه كوير صاف است و بي آلايش و وسيع. سالهاي دورنيك انديشاني بزرگ، نهال اولين دانشگاه پس از انقلاب را در دل كوير نشاندند و اينك درخت تناوري است استوار و بالنده. دارالفنوني است كه مرهم درد بودن را مي آموزد و مي كوشد با انسجام و همدلي، حاكميت اخلاق و ادب و نظم وقانون، تكريم و احترام ،‌وظيفه شناسي و خدمت رساني و مردم داري، گسترش دين و اخلاق و دانش، نماد دانشگاهي ايراني اسلامي باشد به حول وقوه الهي.


رئيس دانشگاه

 

دکتر جواد وطنی ستوده

دکترای پزشکی عمومی

مدیر ستاد شاهد و ایثارگر

-دارای پایان نامه دکترا با عنوان بررسی علت مرگ ومیر بیماران کبدی بستری شده در بیمارستان شهید رهنمون

شرح وظايف ستاد اموردانشجويان شاهد و ايثارگر در هر دانشگاه:

برنامه ريزي و زمينه سازي براي اجراي مصوبات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده از سوي شوراي طرح و برنامه شاهد،وزير محترم، ستاد مركزي و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع.

نظارت و ارزيابي وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر در پايان هر نيمسال و ارائه طرح و برنامه هاي مناسب براي رشد و تعالي و حل مشكلات ايشان.

طراحي و تدوين برنامه هاي مورد نياز براي تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر.

تنظيم و تدوين برنامه هاي موردنياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهيدان و ايثارگران

طراحي و تدوين برنامه هاي مناسب به منظور جلب مشاركت دانشجويان، اساتيد و نهادهاي ذيربط در فعاليت هاي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر

نظارت بر عملكرد مديريت امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه/دانشكده

تصويب برنامه و بودجه مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه/دانشكده