برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد

مراسم تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد روز شنبه 20 آذرماه 95 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالن دانشکده پرستاری این دانشگاه برگزار شد.
این مراسم با حضور داریوش وکیلی مدیرکل، سید علی قریشی معاون فرهنگی، قدمعلی حیدری رییس بنیاد منطقه یک، معاونان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دبیران ستادهای شاهد و دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار شد.
سید علی قریشی در این مراسم گفت: دانشجویان فرزندان ما هستند و نگاه ما دانشجویان همانند فرزندان خودمان است؛ دانشجوی واقعی کسی است که بتواند از فرصت‌های موجود در دانشگاه استفاده کند چراکه دانشگاه تنها محل علم‌آموزی نیست و در کنار آن می‌توان به فعالیت‌های فرهنگی نیز پرداخت.
قریشی یادآور شد: حضور فعال دانشجویان در صفوف نماز جماعت، برنامه‌های بسیج و یادواره شهدای دانشجویی از مهم‌ترین فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر به شمار می‌رود.
لازم به ذکر است در پایان این مراسم از دانشجویان شاهد نمونه دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد توسط دبیران ستادهای شاهد این دانشگاه‌ها و مسؤولان بنیاد شهید استان اصفهان، ضمن اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.*************************************************

کسب مقام برتردانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی یزد درکلان منطقه7 آمایشی

جشنواره علمی و فرهنگی جايزه ملي ايثار

مقام اول مقطع کارشناسی:خانم اکرم شجاعی(اتاق عمل)

مقام سوم مقطع کارشناسی :نسرین همایونی بزی(مهندسی بهداشت محیط)

مقام اول مقطع کارشناسی ارشد :حسین انصاری نیا(ایمنی شناسی)

مقام دوم مقطع کارشناسی ارشد :طیبه دوستوندی(علوم بهداشتی در تغذیه)

مقام سوم مقطع کارشناسی ارشد :میثم سلیمانی(بهداشت و ایمنی مواد غذایی)

مقام اول مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی:زهرا کلانتری سرچشمه

مقام دوم مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی: امین انصاری نیا

مقام اول مقطع دکتری عمومی داروسازی: عباس اتریشی

مقام سوم مقطع دستیاری:الهام سلطان پناه(پرتزهای دندانی)

*************************************************

 

برگزاری نشست کلان منطقه 7 آمایشی(اصفهان،یزد،شهرکرد،کاشان)ستاد شاهد و

جشنواره آموزشي و تحصیلی جايزه ملي ايثار

شنبه مورخ 22/08/95 با حضور دبیران کلان منطقه 7( یزد، اصفهان، کاشان،شهرکرد) جهت انتخاب 21دانشجوی برتر علمی فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در محل معاونت آموزشی آن دانشگاه برگزار گردید. و پس از بررسی کارشناسان مربوطه طی چندین مرحله منتخب دانشجویان علمی فرهنگی انتخاب گردید.

 

جلسه اردوی توجیهی دانشجويان شاهد وایثارگرجديد الوروددانشکده بهداشت

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر  دانشکده بهداشت با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر احرامپوش و معاونت آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر حاج محمدی و مسئولین محترم بنیاد شهیدودبیر محترم ستاد شاهد و ایثارگرجناب آقای دکتر وطنی وکارشناسان و رابطین ستاد، یک شنبه مورخ14/09/95 در هتل لاله برگزار شد.

************************************************

 

جلسه شوراي اساتيد مشاوردانشكده بین الملل

جلسه شوراي اساتيد مشاور دانشكده پردیس بین الملل با حضور ریاست محترم دانشکده آقای دکتر شیخها ، معاونت محترم آموزشی دانشکده واستادمشاور خانم دکتر نسرین قاسمی، استاد مشاور محترم آقای دکتر جعفری ،مسئول مدیریت‌آموزشی دانشکده سرکار خانم رویا قوچانی، دکترعلی محمد آدابی معاونت محترم تحقیقات وفن آوری دانشکده پردیس بین الملل ،مدیر محترم ستاد شاهد وایثارگر آقاي‌دکتر جواد‌وطنی ستوده وکارشناسان ستاد سه شنبه مورخ95/08/04 درمحل دفترریاست محترم دانشکده بین الملل تشکیل گردید.

************************************************

جلسه اردوی توجیهی دانشجويان شاهد و ایثارگرجديد الورود سال تحصیلی 96-95

گردهمائی دانشجويان جديدالورود شاهد و ايثارگر در روز سه شنبه مورخ 11/8/ 95 ساعت 10 صبح با حضور مدیر کل محترم دانشجویان شاهد وایثارگر وزارت بهداشت ،ریاست محترم دانشکده پردیس بین الملل، ریاست محترم دانشکدهها ، معاون محترم دانشجوئی وفرهنگی دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه ،مدیریت محترم آموزشی دانشگاه، اساتيد محترم مشاور دانشکدهها ،‌مسئولين محترم بنياد شهيد و امور ایثارگران استان وشهرستان یزد ،رابطين محترم آموزشي‌ودانشجويي‌‌دانشكدهها،دبیرمحترم ستاد شاهد وایثارگر ،كارشناسان محترم ستاد ، ودانشجويان شاهدو ايثارگرجديد الوروددر محل پردیس بین الملل برگزار گرديد .

*************************************************

 

 

جلسه شوراي اساتيد مشاور دانشكده پزشکی بالینی

 

 

جلسه طرح استاد مشاور دانشکده پزشکی بالینی با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه و استاد مشاور آقای دکترمحمود نوری شادکام، مدیر محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکترمنصور اسمعیلی ،معاون محترم آموزشی دانشکده و استاد مشاور سرکار خانم دکتراعظم قانعی ،نماینده محترم معاون آموزشی دانشگاه آقای محمد رضا حیدری،کارشناس محترم آموزش دانشگاه خانم مرضیه نیکو نژاد، دبیر محترم ستاد شاهد وایثارگرآقای دکترجواد وطنی ستوده ،کارشناسان ستاد شاهد وایثارگر در شنبه مورخ1/8/95 در محل دفتر معاونت محترم آموزشی دانشگاه برگزار شد.

*************************************************

 

 

جلسه شورای مرکزی ستاد شاهد و ایثار گر:

 

 

جلسه شورای مرکزی ستاد شاهد وایثارگردانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکترمحمد‌رضا میر جلیلی، مشاور عالی محترم ریاست دانشگاه جناب آقای محمدرضا قانع ،ریاست محترم دانشگاه بین الملل جناب آقای دکتر محمد حسن شیخها، ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی و نماینده پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر صادقیان، مدیرمحترم آموزشی‌دانشگاه جناب آقای‌دکتر منصوراسمعیلی،ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی جناب آقای دکتر طباطبائی،معاون مدیر آموزشی دانشگاه جناب آقای محمد رضا حیدری، ریاست محترم بنیاد شهید وامور ایثارگران یزد، جناب آقای احمد ابراهیمی ،معاون محترم فرهنگی بنیاد شهید جناب آقای محمد حسن فاضلی ،ریاست محترم بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان یزد، جناب حاج آقای نقیبی، دبیرمحترم ستاد شاهد وایثارگرجناب آقای دکتر جواد وطنی ستوده و کارشناسان محترم ستاد شاهد وایثارگر روز شنبه مورخ 30/5/95درمحل دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.

*************************************************

 

 

 

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  پیراپزشکی

 

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  پیراپزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده و استاد مشاور آقای دکتر حسینعلی صادقیان، اساتید محترم مشاور آقایان دکتر حسین هادی ، دکتر محمد حسینی ، دبیر محترم ستاد شاهد وایثارگر آقاي دكتر جواد وطني ،کارشناسان محترم ستاد خانمها زارع، یاقوتی و نعیمی مورخ 28/1/95 در محل دانشکده پیراپزشکی تشكيل شد.

 

جلسه کانون علمی وپژوهشی دانشجویان شاهد وایثارگر

جلسه کانون علمی وپژوهشی دانشجویان شاهد وایثارگر با  حضور ریاست محترم کانون جناب آقای دکتر محمدحسن لطفی،نماینده محترم پژوهشی دانشگاه وعضوکانون جناب آقای دکتر حسینعلی صادقیان ، استاد مشاور محترم دانشکده بهداشت و عضو کانون جناب آقای دکتر ابوالفضل برخورداری، استاد مشاور محترم دانشکده پیراپزشکی وعضوکانون جناب آقای دکتر حسین هادی،  استاد محترم مشاور دانشکده داروسازی و عضو کانون آقای دکتر وحیدی استاد محترم مشاور دانشکده پرستاری ومامائی و عضو کانون سرکار خانم  طاهره سلیمی،سر کار خانم دکتر رهائی استاد راهنمای طرح ، دبیر محترم ستاد شاهد وایثارگر و عضو کانون آقاي دكترجواد وطنی ستوده ،خانم بتول قانع عضو پژوهشی کانون و خانم اکرم شجاعی عضو علمی کانون وتعدای ازدانشجویان پژوهشگر شاهد وایثارگر مورخ 29/1/95 در محل سالن کنفرانس حوزه معاونت دانشجوئی تشکیل شد.


جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  داروسازی

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده داروسازی با حضور ریاست محترم دانشکده و استاد مشاور آقای دکتر مرادی، و رابط ستاد و مسول آموزش دانشکده آقای جمشیدی و دبیر محترم ستاد شاهد وایثارگر آقاي دكتر جواد وطني همچنین کارشناسان محترم ستاد خانمها زارع و یاقوتی مورخ 31/1/95 در محل دانشکده داروسازی تشكيل شد.

 

ملاقات با خانواده های دانشجویان شاهد و ایثارگر

این نشست صمیمانه در تاریخ 4/2/95 با حضور آقای دکتر جواد وطنی ستوده دبیر ستاد شاهد، کارشناسان ستاد خانمها زارع و نعیمی، رابط ستاد شاهد با دانشکده بین الملل خانم فلاح و همچنین اقای کل العماد از بنیاد شهید شهرستان در منزل دانشجوی نمونه ستاد در دانشکده بین الملل، آقای کاظم واعظ جهت تجلیل و قدردانی از زحمات خانواده گرامی ایشان برگزار گردید.

 

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  بین الملل

جلسه شوراي اساتيد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشكده بین الملل با حضور اساتید مشاور محترم آقای دکتر شیخها، آقای دکتر نهنگی، آقای دکتر جعفری، کارشناس محترم آموزشی خانم قوچانی ، رابط محترم ستاد با اساتید مشاور دانشکده بین الملل خانم فلاح مهرجردی، آقای دکتر وطنی ستوده مدیر ستاد شاهد و کارشناسان آموزشی ستاد خانمها زارع و نعیمی در محل پردیس بین الملل در تاریخ 6/2/95 برگزار گردید.

 

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  پزشکی بالینی

جلسه شوراي اساتيد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشكده پزشکی بالینی با حضور اساتید مشاور محترم خانم دکتر قانعی آقای دکتر نوری شادکام و آقای دکتر اسمعیلی، کارشناسان آموزشی خانمها نیکونژاد و دهقان، رابط ستاد با اساتید مشاور بخش بالینی آقای مقوم، آقای دکتر وطنی ستوده دبیر ستاد شاهد و کارشناسان آموزشی ستاد خانمها زارع و یاقوتی در محل ساختمان مرکزی معاونت در تاریخ 11/2/95 برگزار گردید.

 

جلسه شوراي اساتيد مشاور  دانشكده  پرستاری

جلسه شوراي اساتيد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشكده پرستاری با حضور کارشناسان  آموزش دانشکده خانمها خوشبین و مجاهد، دبیر محترم ستاد شاهد وایثارگر آقاي دكتر جواد وطني همچنین کارشناسان محترم ستاد خانمها زارع و یاقوتی مورخ 12/2/95 در محل دانشکده پرستاری تشكيل شد.

اردوی توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی بهمن ۹۴-پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جلسه توجیهی با حضور آقای دکتر شیخها ریاست پردیس بین الملل و استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر٬ حاج آقا زارع مسئول نهاد رهبری دانشگاه٬ حاج آقا قانع مشاور عالی و دستیار ارشد رییس دانشگاه٬ اقای دکتر اسماعیلی مدیر آموزش دانشگاه٬ آقای زارع مدیر دانشجویی-فرهنگی پردیس بین الملل٬ خانم سلیمی معاون دانشجویی-فرهنگی پردیس بین الملل٬ آقای دکتر وطنی ستوده مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، حاج آقا نقیبی ریاست بنیاد شهید شهرستان یزد٬ ‌آقای دکتر جعفری استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر ٬ ‌خانم قوچانی مسئول آموزش پردیس بین الملل و رابط آموزشی دانشجویان٬ ‌خانم فلاح مهرجردی رابط دانشجویان شاهد و ایثارگر٬ ‌خانم قانع بعنوان دانشجوی برتر شاهد و جمعی از دانشجویان جدیدالورود٬ در خصوص مسايل آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد.

آقای دکتر وطنی ستوده؛ مدیر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر پس از تسلیت و تکریم ایام سوگواری بانوی بزرگوار اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) و خوشامد گویی به مسئولین٬ اساتید و دانشجویان هدف از برگزاری مراسم را آشنایی دانشجویان با اساتید مشاور و رابطین٬ نحوه ارتباط دانشجویان با مسئولین و نحوه کار با سیستم سما عنوان نمود. و سپس مسول نهاد رهبری دانشگاه، ریاست دانشگاه پردیس بین الملل، مسول بنیاد شهید شهرستان و اساتید مشاور در خصوص مسائل آموزشی٬ فرهنگی٬ پژوهشی دانشجویان فرمایشاتشان را اظهار نمودند.در ادامه کارگاهی با دستور کار تحلیل و بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات و تبادل نظر و پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی دانشجویان، برگزار گردید.  و دانشجویان به جزئیات امور آموزشی پژوهشی و پاسخگویی به سوالاتشان پرداختند

 

راه اندازي پورتال جامع اطلاعات آمار دانشجویان شاهد ایثارگر در ۴ دانشگاه منتخب

جلسه­ سامانه جامع(پورتال) اطلاعات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در تاریخ 20/8/94 با حضور دبیران، کارشناسان ستادهای شاهد و ایثارگر و مسئولین سیستم نرم افزاری سما دانشگاههای علوم پزشکی منتخب (شهید بهشتی، اصفهان، یزد و همدان) و همچنین اعضای کمیته فنی سامانه برگزار گردید.

نظر به اينكه برنامه سامانه جامع اطلاعات آماري دانشجويان شاهد و ايثارگر در دستور كار اداره كل بوده لذا 4 دانشگاه فوق الذكر از ابتداي سال جاري با همكاري مسئولين سيستم سما سامانه در اين خصوص ارتباط تنگاتنگي در راستاي راه اندازي سيستم پورتال جامع را انجام داده اند.

در جلسه مورخ 20/8/94 موارد پاياني راه اندازي سيستم پورتال توسط مسئولين سیستم سما سامانه با استفاده از تحت وب به صورت آنلاین نحوه گزارش­گیری آمار و اطلاعات و فعالیت­های وارد شده توسط ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، همدان، یزد و اصفهان (دانشگاهها پایلوت) مورد بررسی قرار گرفت و به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ ارائه گردید.

در پایان یادآوری می­گردد پس از هفت ماه تلاش، پورتال جامع اطلاعات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی منتخب آماده بهره­برداری گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مشهد مقدس  در دی ماه ۹۴

کارگاه آموزشی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ علوم پزشکی یزد از تاریخ ۹/۱۰/۹۴ لغایت ۱۰/۱۰/۹۴ به مدت دو روز با حضور ۲۲ نفر از اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، آقای دکتر رحیمی مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، آقای قانع مشاور عالی رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد و آقای دکتر نوری شادکام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.

در مراسم افتتاحیه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد یکی از اهداف و اولویت های دانشگاه علوم پزشکی یزد را پیگیری و اجرای بهینه طرح استاد مشاور جهت برنامه­ریزی و ارائه خدمات مناسب­تر به دانشجویان شاهد و ایثارگر عنوان نمود.

سپس مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمن اشاره به نقش و جایگاه استاد مشاور در دانشگاه تاکید نمودند که اساتید مشاور در برنامه­های خود امور مربوط به دانشجویان برتر علمی- پژوهشی را بصورت خاص در نظر بگیرند.

در ادامه دو کارگاه یکی با دستور کار، تحلیل و بررسی و نحوه اجرای آیین­نامه تسهیلات آموزشی، و دیگری شناسایی زمینه­های آسیب پذیری دانشجویان شاهد و ایثارگر و پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی ایشان، برگزار گردید.

 

جلسه شورای مرکزی با ستاد شاهد و ایثار گر:

آبان ماه ۹۴

جلسه شورای مرکزی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه٬ اقای دکتر محمد رضا میرجلیلی٬‌مشاور عالی محترم ریاست دانشگاه٬ اقای حاج محمدرضا قانع٬ ریاست محترم دانشگاه بین الملل آقای دکتر محمدحسن شیخها٬ مدیر محترم آموزشی دانشگاه آقای دکتر منصور اسمعیلی٬ معاون محترم مدیر آموزشی دانشگاه آقای محمدرضا حیدری٬ مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد٬ آقای احمد ابراهیمی٬ مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان یزد٬ اقای احمد نقیبی٬‌معاون محترم فرهنگی بنیاد شهید٬ جناب اقای محمدحسن فاضلی٬ کارشناسان محترم آموزشی بنیاد شهید٬ آقایان: سید علی کل العماد٬ سید محمدرضا صدرالساداتی٬ مدیر محترم ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آقای دکتر جواد وطنی ستوده و کارشناسان ستاد شاهد و ایثار گر دانشگاه خانمها زارع و یاقوتی٬‌روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ در سالن کنفرانس اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد برگزار شد.

مباحث این نشست حول محور آموزشی٬ فرهنگی٬ رفاهی و مالی دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بوده و پیشنهاداتی جهت ارتقا سطح علمی- آموزشی دانشجویان مثل برگزاری کلاسهای زبان و پیشبرد آنها بسمت فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی بیشتر مطرح شد.

جلسه کانون علمی پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر-سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی

جلسه علمی پژوهشی با حضور آقای دکتر لطفی؛ریاست محترم کانون علمی پژوهشی٬ آقای دکتر برخورداری٬ آقای دکتر وحیدی و آقای دکتر هادی؛ اعضای محترم کانون علمی پژوهشی٬ آقای دکتر صادقیان؛ نماینده محترم شورای پژوهشی دانشگاه و آقای دکتر وطنی ستوده؛ مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در خصوص طرح پژوهشی با عنوان « سلامت معنوی و ارتباط آن با رفتار مذهبی در سالمندان شهرستان یزد در سال ۹۴ » در سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

جلسه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر  دانشکده پیراپزشکی شهرستان ابرکوه

جلسه آموزشی دانشکده پیراپزشکی شهرستان ابرکوه با حضور آقای دکتر شیخی؛ ریاست دانشکده پیراپزشکی ابرکوه٬ آقای دکتر وطنی ستوده مدیر ستاد دانجشویان شاهد و ایثارگر٬ خانم عزیزی؛ رابط آموزشی-دانشجویی دانشکده پیراپزشکی ابرکوه با ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر و آقای ابوالحسنی؛ کارشناس آموزشی دانشکده برگزار گردید.این جلسه در خصوص وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر بوده و در هر ترم دوبار برگزار میگردد.

جلسه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر  دانشکده پردیس بین الملل

این جلسات که در ابتدای هر ترم و نیز قبل از شروع امتحانات داشنجویان  برگزار میگردد با حضور حاج آقا زارع مسئول نهاد رهبری دانشگاه٬ آقای رضائی. آقای دکتر شیخها ریاست دانشکده پردیس بین الملل آقای دکتر جواد وطنی ستوده مدیر ستاد شاهد و ایثارگر٬ و خانمها قوچانی و فلاح و آقای دکتر جعفری در خصوص مسائل آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پردیس بین الملل برگزار گردید.

جلسه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر  دانشکده داروسازی

جلسه آموزشی داشنجویان شاهد و ایثار گر داشنکده داروسازی با حضور مدیر محترم ستاد آقای دکتر وطنی ستوده٬ آقای دکتر مرادی ریاست محترم دانشکده٬ آقای دکتر ندری؛ معاون محترم آموزشی دانشکده  آقای دکتر رنجبر و آقای دکتر حیدری اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشکده داروسازی و خانم زارع؛ کارشناس محترم آموزش دانشجویان شاهد و ایثارگر در محل دانشکده داروسازی در خصوص وضعیت آموزشی دانشجویان که در هر ترم دوبار برگزار میگردد٬ تشکیل شد.

 

کلیه اخبار سایت...

 • برگزاری نشست کلان منطقه 7 آمایشی(اصفهان،یزد،شهرکرد،کاشان)ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاهای علوم پزشکی جهت انتخاب دانشجویان برتر علمی ،فرهنگی در جشنواره آموزشي و تحصیلی جايزه ملي ايثار

  شنبه مورخ 22/08/95 با حضور دبیران کلان منطقه 7( یزد، اصفهان، کاشان،شهرکرد) جهت انتخاب 21دانشجوی برتر علمی فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در محل معاونت آموزشی آن دانشگاه برگزار گردید. و پس از بررسی کارشناسان مربوطه طی چندین مرحله منتخب دانشجویان علمی فرهنگی انتخاب گردید.

 • کسب مقام اول دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی و فرهنگی در کلان منطقه 7 آمایشی جشنواره جايزه ملي ايثار


 • برگزاری جلسه توجیهی دانشجويان شاهد و ایثارگرجديد الورود سال تحصیلی 96-95

   

  گردهمائی دانشجويان جديدالورود شاهد و ايثارگر در روز سه شنبه مورخ 11/8/ 95 ساعت 10 صبح با حضور مدیر کل محترم دانشجویان شاهد وایثارگر وزارت بهداشت ،ریاست محترم دانشکده پردیس بین الملل، ریاست محترم دانشکدهها ، معاون محترم دانشجوئی وفرهنگی دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه ،مدیریت محترم آموزشی دانشگاه، اساتيد محترم مشاور دانشکدهها ،‌مسئولين محترم بنياد شهيد و امور ایثارگران استان وشهرستان یزد ،رابطين محترم آموزشي‌ودانشجويي‌‌دانشكدهها،دبیرمحترم ستاد شاهد وایثارگر ،كارشناسان محترم ستاد ، ودانشجويان شاهدو ايثارگرجديد الوروددر محل پردیس بین الملل برگزار گرديد.

 • برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده بهداشت

   

  جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگردانشکده بهداشت با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر احرامپوش و معاونت آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر حاج محمدی و مسئولین محترم بنیاد شهیدودبیر محترم ستاد شاهد و ایثارگرجناب آقای دکتر وطنی وکارشناسان و رابطین ستاد، یک شنبه مورخ14/09/95 در هتل لاله برگزار شد.

 • برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد

  مراسم تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد روز شنبه 20 آذرماه 95 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالن دانشکده پرستاری این دانشگاه برگزار شد.