ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنهاي (مدظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی، و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر، و پیرو مصوبه جلسه 274 مورخ 20/12/70شوراي عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بدنبال اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه 152 شوراي عالی مورخ 23/8/85 شوراي معین (براساس تفویض جلسه 592 مورخ 9/8/85 انقلاب فرهنگی) در مورد تأسیس و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاهها (به عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر) به منظور ارائه خدمات شايسته در تمامی زمينه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه، برای ارتقاء و تقويت سطح علمی دانشجويان ايثارگر(رزمنده، جانباز، آزاده وشاهد) دفتر امور ايثارگران با بهره وری از امکانات واعتبارات اختصاص داده شده، طبق مصوب دولت و هفتاد و چهارمين جلسه شورايعالی انقلاب فرهنگی،در دانشگاه تشکيل شده است اين دفتر تحت نظر مقام رياست دانشگاه اداره می‌شود .

به منظور تحقق اهداف طرح شاهد. تصریح شده در اساسنامه طرح که در جلسات 151 ،152، 153 و162 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و بر اساس بندرج ار ماده 8 وظایف و اختیارات شورای طرح و برنامه شاهد و ماده 19 شرح وظایف ستادمرکزی شاهد آموزش عالی ، ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه به عنوان بازوی اجرایی ستادهای مرکزی وزارت آموزش و پرورش ـوزارت علوم . تحقیقات و فناوری ووزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مسئولیت ارائه خدمات و رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها را مطابق با سیاست ها وبرنامه های مصوب ستاد برنامه ریزی امور فرهنگی فرزندان شاهد و ستاد های مرکزی شاهد برعهده گیرد. ترکیب اعضاء و شرح وظایف ستاد مرکزی وزارت بر اساس اساسنامه طرح شاهد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای طرح و برنامه شاهد خواهد بود.

ارکان و تشکیلات ستاد شاهد و ایثارگر :

1ـ ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت :

ترکیب اعضا و شرح وظایف ستاد مرکزی وزارت بر اساس اساسنامه طرح شاهد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای طرح و برنامه شاهد خواهد بود .

2ـ ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه :

                 1.    _ رئیس دانشگاه (رئیس ستاد )

                 2.   ـ معاون آموزشی

(مطابق تبصره 3 آئین نامه اجرائی ستادشاهدوایثارگر دانشگاه معاونت آموزشی دانشگاه بعنوان نائب رئیس ستاد انتخاب می گردد.)

                 3.    ـ معاون دانشجویی

                 4.  ـرییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

                 5. ـمدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثاگر (دبیر ستاد )

                 6. ـ مدیر کل امور آموزشی دانشگاه

                 7. ـ معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثار گران استان

                 8. ـ یک نفر از استادان مشاور

                 9.ـ یک نفر از دانشجویان شاهد و ایثار گر .

تسهیلات متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:

۱-فرزند (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز ۲۵٪ و بالاتر)

۲-جانباز 70 % به بالا

۳-همسر (شهید، جاوید الاثر، آزاده جانباز 50 % و بالاتر)

۴- جانبازان 25 % و بالاتر

۵-آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)

۶-جانباز با حداقل 15 % جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

۷-رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه