همزمان با فرارسیدن روز جهانی بهداشت محیط، دومین گردهمایی استانی صاحب نظران و متخصصین مهندسی بهداشت محیط در یزد برگزار گردید. در این گردهمایی که به همت معاونت بهداشتی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و انجمن علمی بهداشت محیط ایران (شعبه یزد) برگزار گردید، دکتر لطفی معاونت بهداشتی دانشگاه، دکتر مختاری مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط و مهندس ولی زاده دبیر ستاد کنترل دخانیات وزارت بهداشت، به ایراد سخنرانی پرداختند. در اختتامیه این گردهمایی از برگزیدگان بهداشت محیط استان و دانشجویان برتر مقاطع مختلف رشته بهداشت محیط دانشکده تقدیر به عمل آمد.