دکتر ابراهیم سلمانی ندوشن

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل

پست الکترونیک:           salmani@ssu.ac.ir  

e.salmani.n@gmail.com

 شماره تماس:  38209136

Initiates file downloadرزومه 

شرح وظایف

Initiates file downloadبرنامه هفتگی