کنگره ملی مدیریت بیمارستانی
کنفرانس بین المللی مدیریت بیمارستانی

                                                                                                                     برای اطلاعات بیشتر روی عکس ها کلیک کنید

تماس با ما

لینک های مرتبط

فرم ها و آئین نامه ها

طرح های پژوهشی

اولویت های پژوهشی

اعضاء مرکز

معرفی مرکز

اخبارمرکزتحقیقات مدیریت بیمارستانی

کلیه اخبار سایت...

 • کنگره ملی مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز 5 الی 7 آبان 1395

  برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  زمان برگزاری: 5 الی 7 آبان 1395
  ارسال خلاصه مقالات: 30 تیر 1395
  مکان برگزاری: تبریز، سالن همایش پتروشیمی

  همایش های همزمان:
  کنگره ملی مدیریت سلامت
  اولین همایش سراسری دانش آموختگان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت