دکتر عباسعلی دهقانی

پست سازمانی:  مدیرگروه سلامت در بلایا عضو هیات علمی گروه خدمات بهداشتی- رئیس بیمارستان شهید رهنمون

 مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد

پست الکترونیک:

aadtafti[at]ssu.ac.ir

 aadtafti[at]yahoo.com

 شماره تماس: 31492182 -035

Initiates file downloadرزومه 

شرح وظایف

Initiates file downloadبرنامه هفتگی