دکتر مسعود میرزایی

 پست سازمانی : عضو هیات علمی آمار و اپیدمیولوژی و عضو پاره وقت گروه سالمندی دانشکده بهداشت

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی :دکترای اپیدمیولوژی سیدنی استرالیا

پست الکترونیک: mmirzaei(at)ssu.ac.ir

شماره تماس:03531492248

رزومه

 

شرح وظایف

 

برنامه هفتگی